Kako energija brojeva utiče na naš život

Svaki broj ima svoju energiju, individualnu specifičnost, kao i pozitivnu i negativnu stranu. Pozitivan ili negativan čovekov  stav i ponašanje mogu uticati na dejstvo brojeva. Naše telo je poput magneta i ono emituje određene frekvencije koje šalju impulse kroz naše čakru. Energija brojeva deluje prema našim mislima ili našim željama. Broj 5 izjednačava pet pravaca (sever, jug, istok, zapad i centar), dok broj 7 simbolizuje ljude i interakciju. Ova dva broja se smatraju veoma srećnim. Brojevi sami po sebi ne nose puno težine, osim ako postoji negativna interakcija. Ako jedan broj ima interakciju sa nekim drugim brojem, rezultat će uvek biti drugačiji. Broj 1 je simbol za liderstvo, brojevi 2 i 3 simbolišu komunikaciju i akciju, 4 je simbol za planiranje, broj 8 predstavlja odgovornost, dok je 9 pokazatelj uspeha.

O autoru

Slični postovi