Ji Đing

Ji Đing je drevna veština proricanja. Ova tehnika  bazirana je na 8 trigrama, koji bacanjem štapića ili novčića, prave 64 heksagrama, svaki sa svojim značenjem. Svaki od šezdeset četiri heksagrama ima vrlo specifične značenja. Nakon što konsultujemo Ji Đig i identifikujemo sa heksagramom koji se odnosi na naše pitanje, tada možemo pronaći smisao u izvučenom heksagramu. Šezdeset četiri heksagrama Ji Đinga su sredstvo pomoću koga mogu da se odrede 64 različite situacije. Odgovor koji dobijemo otkriće nam istinu, trenutno stanje situacije, ali i specifične situacije vezane za buduće događaje.

O autoru

Slični postovi