Intuicija je jedinstvena i savršena

Posted On 03 aug 2015
Comment: Off

Intuicija je doživljaj istine koji je iznad logičkog razumevanja i objašnjenja, predstavlja funkciju naše svesti i dopire do nas putem uma, prevazilazi nivoe svesnog i podsvesnog i dolazi iz daleko dubljih slojeva našeg bića. Predstavlja jedinstveni govor naše duše, koji nam omogućava da steknemo uvid i da bolje razumemo svet izvan logike analitičkog uma. Za intuiciju je neophodna promena u svesnosti, dolazak u stanje jasnoće i otvorenog ispitivanja. U pitanju je spoznaja koju osećamo u telu, u srcu i u duši. Intuicija je jedan od najmoćnijih alata za samospoznaju i za otkrivanje sveta oko nas. Kada nam je omogućen pristup našoj urođenoj intuitivnoj sposobnosti, tada dobijamo pristup našoj istini, kao i istini drugih ljudi. Oslobođeni smo ograničenja ega i možemo se u potpunosti osloniti na našu intuiciju za dobijanje odgovora. Intuicija nam govori i upućuje nas na važne informacije koje drugi ljudi nisu u stanju primetiti, a istovremeno se može dogoditi da se tim informacijama logička strana uma povremeno suprotstavlja. U našoj kulturi prevladava mišljenje da razumu treba dati prednost u procesu donošenja odluke. Uprkos tome, naš unutrašnji glas, osećaj u stomku,  intuitivna poruka koja nadilazi sva naučena uverenja nalazi način da komuniciria s nama.

O autoru