Horarna astrologija

Horarna astrologija daje odgovor na određeno pitanje, na osnovu horoskopa napravljenog za momenat u vremenu u kome je pitanje nastalo. Uloga horarnog astrologa se razlikuje od uloge natalnog astrologa, jer je uloga horarnog astrologa prvenstveno ta da pruži informaciju, dok je uloga natalnog astrologa vezana za njegov razvoj i pomoć u usmeravanju. Horarna astrologija je dugo vremena bila zaboravljena, a takođe se može reći da horarna astrologija nije dovoljno priznata i cenjena, jer je njena priroda prediktivna. Mnogi današnji astrolozi, posebno kada se govori o psihološkoj astrologiji, odbacuju horarnu astrologiju samo iz razloga što smatraju da ona ima sudbinski pristup čime se negira postojanje slobodne volje. U trenutku kada se pitanje postavi, horarni astrolog jeste provodnik infomacije između klijenta i kosmičke inteligencije koja na to pitanje odgovara kroz poziciju planeta u trenutku postavljanja pitanja. Od izuzetne je važnosti da astrolog dobro razume postavljeno pitanje, jer odgovor, odnosno tačnost zavisi od razumevanja pitanja, kao i od znanja i umeća astrologa da odgovori na pitanje. U horarnoj astrologiji se uzima mesto u kojem se nalazi astrolog i to za trenutak kada je astrolog čuo pitanje ili postao svestan tog pitanja. Ako postavljate horarno pitanje astrologu putem pošte ili e – maila, onda se kao trenutak postavljanja pitanja ne uzima vreme kada je pošta ili e – mail poslat, već trenutak kada astrolog pročita vaše pitanje. Kada postavljate horano pitanje, treba prihvatiti osnovna pravila u horarnoj astrologiji i obratiti pažnju da pitanje mora biti jasno formulisano. Onaj koji pita treba da postavi što je moguće direktnije i jasnije pitanje, jer on mora jasno da zna šta ga to interesuje, takođe, ta osoba mora biti iskreno zainteresovana za ono šta pita i šta je interesuje. Pitanje mora biti tako formulisano, da ga astrolog jasno i precizno može razumeti. Ako je potrebno astrolog će proveriti i utvrditi da li je dobro razumeo pitanje. Astrolog je u horarnom horoskopu predstavljen sedmom kućom, a osoba koja pita je predstavljena prvom kućom, kao i mesecom, jer se mesec uvek uzima kao suvladar pitanja. U mesecu je sadržana atmosfera u horoskopu i on predstavlja um i dušu datog trenutka. Mesec je i prirodni vladar četvrte kuće koja govori o konačnom stanju, pa samim tim significira i sam odgovor.

 

O autoru

Slični postovi