Energija oslobađanja

Posted On 15 aug 2015
Comment: Off

Dr Sajmon Etkins  poznati klimatolog i prognozer planetarnih globalnih promena, sa doktoratom iz bio meteo elektro magnetike, najavio je „buđenje Talasa X u 2015. godini“. On pomoću nauke o magnetizmu objašnjava šta se trenutno dešava u svetu. Događanja u svemiru ne samo da utiču na čovečanstvo, već ga i vode. Statistika pokazuje da za vreme sunčevih erupcija u 82{015fd742916fff448e740a52083c96accc381124d805f77e0423bc1ae978b1a7} slučajeva dođe do promena na berzi 1-3 dana kasnije. Takođe, vrhunci ovih solarnih erupcija su povezani sa erupcijom nasilja između klasa. To je prirodni fenomen, a sve se to dešava jer magnetni talasi zapravo utiču na svako živo biće na planeti. S druge strane, kad god dođe do koronalnih eksplozija na Suncu, ljudi su skloniji euforiji i smirenosti. NASA navodi da koronalne eksplozije predstavljaju eksplozije elektriciteta i energije u obliku elektrona i protona. Studije su pokazale da ljudi koji dugo nisu izloženi suncu postaju skloniji depresiji i bolestima. Ove godine će nastati jedan veliki događaj koji se dešava svakih 3.600 godina. U drugoj polovini septembra 2015. godine poteći će moćan talas gama svetla iz galaktičkog jezgra. Ova intergalaktička energija poznata kao Talas X će doći do Zemlje, a najjači će biti krajem septembra. Mi već osećamo njegove efekte, a on predstavlja sledeći korak u evolutivnom ciklusu čoveka. Ono što je sigurno jeste da će ovaj talas doneti promene. Na Zemlji se dešavaju čudne stvari, a ljudi iz svih država pominju čudne događaje na Zemlji. Etkins kaže da možemo da očekujemo sve više čudnih stvari jer se sada otvaraju dimenzionalni portali u Zemlji. Talas X ukazuje na sposobnost menjanja naše DNK nabolje. Ruski istraživači su osamdesetih godina otkrili da DNK može da apsorbuje i emituje svetlost ili fotone. DNK bukvalno deluje kao tunel koji povezuje različite oblasti u univerzumu kroz koje se prenose informacije van vremena i prostora. DNK zapravo prikuplja ove informacije i predaje ih našoj svesti. U ovom jedinstvenom periodu će doći do prosvetljenja koje će nas zahvatiti sve, bez obzira na rasu ili religiju. Ona je nama potrebna da pročistimo sebe i svoju svest. Svuda širom sveta se ljudi dižu protiv korupcije, tiranije i zataškavanja. Umovi se oslobađaju i to će pozitivno uticati na ceo svet.

O autoru