Da li može iz okvira predodređenosti

Posted On 24 Nov 2018
Comment: Off

Astrologija se bavi uticajima planeta na život čoveka, astrologija nema funkciju da menja život, planete i aspekti astrološki deluju na život, astrologija registruje, zapaža i opisuje sve planetarne uticaje i astrološke aspekte. Na osnovu viševekovnog ogromnog istraživanja, zapažanja, evidentiranja i zapisivanja mnogih astrologa ti uticaji su u bezbrojnim knjigama opisani. Astrologija je metafizička disciplina, glavna svrha ezoterijskih disciplina i astrologije je podizanje svesti i bolje sagledavanje svoje pozicije i pozicije drugih u životu. Suočavanje sa životnim sudbinskim tokom uz astrološko ezoterične discipline otkriva nam savršenu korelaciju života čoveka sa kosmičkim uticajima, a onda nas ta spoznaja izdiže iznad životnih dogadjaja i donosi najveći mir i metafizički spokoj. Astrologija, ezoterija, metafizika i okultizam su u horoskopu predstavljeni Uranom, pozicijom Urana u astrološkim kartama čoveka je opisan i njegov odnos prema astrologiji i ezoteriji i tako i uticaji koji mogu astrologijom na nečiji životni put da se dese i na koji način sve u zavisnosti od aspekata, to je deo iste predodredjenosti nečije sudbine koja može astrologijom da se sagleda.

O autoru