Četiri smera u magiji

Posted On 25 feb 2013
Comment: Off

U magiji, četiri pravca imaju posebna značenja i asocijacije. Četiri pravca su prikazana u Hindu mandalama, Indijanskom alternativnom krugu i mnogim drugim izrazima mističnog i magičnog verovanja. U magiji, ritual počinje uvek u najistočnijoj tački i simbolično privlači zaštitni krug oko određenog područja, odnosno, kreće u smeru kazaljke na satu od istoka prema jugu, do zapada prema severu i napokon vraća ka istoku. Takođe, postoji verovanje da arhanđeli stoje kao stražari na pragovima ta četiri smera. Arhangel Rafailo je često povezan sa istokom, arhangel Mihailo vlada jugom, Gavrilo čuva zapad i Uriel vlada severom. Svaki od tih čuvara pravaca takođe odgovaraju jednom od četiri elementa: vazduh, vatra, voda i zemlja. Takođe, postoje tri druga pravca koji se moraju uzeti u obzir. Prvi od njih, iznad, odnosi se na nebesko carstvo. Drugi, odgovara srcu majke Zemlje, temelju fizičke egzistencije. Važno je da se osoba uskladi sa sva četiri pravca i uravnoteži svoju energiju kada radi određeni rituali. Oni su svi izvori energije, a svi oni utiču na ishod.

O autoru

Slični postovi