Brojevi – drevni simboli savršenstva

Brojevi predstavljaju specifične simbole, koji izražavaju odnos našeg života i našeg uma sa prirodom i postojećim mogućnostima. Numerološkom vibracijom uspostavlja se odnos između čoveka i svemira. Jedan od najvažnijih brojeva je broj rođenja, koji ima najsnažniji uticaj tokom čovekovog života. Broj rođenja predstavlja svaki aspekt života, sa svim pozitivnim i negativnim uticajima. Svaki datum nosi različite karakteristike koje mogu dešifrovati interakciju u porodičnim, poslovnim i ljubavnim odnosima. Tako na primer, broj 3 predstavlja jednu od najlakših osnovnih vibracija u brojevima i nosi najmanje teškoća. Ovaj broj je drevni simbol savršenstva, trojstva, integrirane energije kroz telo-um-duh. Energija ovog broja dovodi u ravnotežu suprotnosti  (1 i 2). Iako broj 3 ima najveću od  svih devet energija, još uvek ima negativnu stranu, kao i svi brojevi. To se odražava u oštroj komunikaciji i preteranoj taštini.

O autoru

Slični postovi