Aursko telo

Posted On 24 aug 2019
Comment: Off

Aura je u ezoteričnim, okultnim učenjima i parapsihologiji, izvesna, samo nekim ljudima uočljiva fluidna svetlost koja okružuje ljudsku figuru. Aura je nešto poput „energetskog omotača” koja ne samo što obavija i štiti ljudsku dušu već joj omogućava i komunikaciju sa univerzumom živih i neživih stvari. U psihijatriji, relativno kratki i intenzivni subjektivni doživljaji koji prethode i nagoveštavaju epileptičke napade. U ovim kratkotrajnim ekstatičkim stanjima mogu se javiti vizuelne, auditivne ili olfaktorne halucinacije.Čovek ima aursko telo koje okružuje i prožima njegovo fizičko telo. Jedna od funkcija aure je apsorbovanje energije bele svetlosti iz atmosfere i razlaganje na energije pojedinačnih boja od kojih se ona sastoji, koje zatim teku u različite delove tela i vitalizuju ih. Istraživanja pokazuju da je vrlo verovatno da efekti koji su primećeni u korišćenju terapije bojom nastaju delovanjem zraka boja na aursko telo, koje sa svoje strane utiče na fizičko telo. Kod ljudskih jedinki postoje dva osnovna procesa koja funkcionišu sve vreme, naime anabolizam i katabolizam. Anabolizam je proces građenja i oporavljanja, a katabolizam je suprotan tome – on je zadužen za eliminaciju toksičnih ili nepotrebnih materija iz tela. Dobro zdravlje se može održavati samo ako se održava pravilna ravnoteža između ova dva procesa anabolizma i katabolizma, koji zajedno predstavljaju metabolizam,

O autoru