Uticaj Sudbinskog broja

U vedskoj numerologiji  Sudbinski broj pokazuje našu prirodu i ono što tokom života moramo uraditi. Sudbinski broj ne podleže nikakvim spoljnim uticajima. On je vezan za naše vibracijske uticaje, a dobija se kao rezultat delovanja u ranijim inkarnacijama, što nam daje malo slobode da skupimo plodove naših prošlih karmi. Prijateljstvo ili netrpeljivost, neočekivane nagrade ili kazne – sve su ovo  rezultati karme od prošlih inkarnacija – i njihov uzrok ne može se pratiti u sadašnjosti. Plodovi karme, prikazani u ovom životu, mogu uticati dobro ili loše. Ukoliko Sudbinski broj ima pozitivan aspekt, onda će osoba tokom ovog života ostvariti uspešno svoj cilj. Ako je broj ispoljen na negativan način – osoba će morati da radi naporno kako bi promenila negativne vibracije broja. Svaki broj predstavlja određenu kosmičku silu. Na primer, 0 je broj koji okružuje neki deo beskrajnog svemira. Dakle, nula predstavlja kosmičku iluziju. To znači da daje lažni utisak da je tu sve ono što nije prisutno. Broj 2 ukazuje na element  za primanje i realizovanje novog koncepta i ideje. Dakle, 2 predstavlja fleksibilnost i diplomatiju. Ukoliko se ovaj broj koristi inventivno, osoba može postići najveći uspeh u materijalnom svetu. S’ obzirom na činjenicu da čovekova sudbina počinje jasno da se ispoljava nakon 35. godine, tada bi trebalo napraviti kompromis između onoga šta osoba želi i šta osoba želi da postigne. Duša u svojim mislima, očekivanjima i željama je slobodna. No, sudbina daje čoveku ono što on zaista zaslužuje. Dakle, osoba mora biti zainteresovana za plodove svoje karme, kroz dobre i plemenite postupke, kako bi ostala što dalje od bola.

O autoru

Slični postovi