Uticaj dominantnih brojeva na sudbinske događaje

U numerologiji svaki broj ima dva aspekta – pozitivan i negativan. Kroz analizu grafikona može se izračunati numerološki učinak kosmičkih energija u našem životu. Svako važno životno dešavanje ima svoj uzrok, koji se može analizirati kroz pripadajući broj događaja. Taj broj će nam pomoći da dešifrujemo energije povezane sa njim, čime dobijamo veće razumevanje brojeva i njihovih manifestujućih energija. Kroz vrednosti dobijene u brojevima, mi možemo dobiti važne informacije u vezi njihovog delovanja u našem životu. Dominantne numerološke energije povezuju se sa brojevima 2, 3, 5, 7 i 8. Brojevi 3 i 8 takođe imaju ulogu u životnim događajima, ali nisu mnogo značajni. Brojevi 2-5-7 predstavljaju važne energetske obrasce, koji imaju svoju duhovnu stranu, specifične energije i intenzitet  u svom delovanju. Na primer, broj 5 ima ogromnu količinu topline i specifične energije. U numerologiji, broj 5 predstavlja slobodu, promenu, predanost, gubitak, kretanje, iskustva, raznolikost i senzualnost.

O autoru

Slični postovi