Smaragdne table Tota

Posted On 13 jun 2020
Comment: Off

Smaragdne table Tota Atlantiđanina
„Ja, Thoth, Atlantiđanin, majstor misterija, čuvar tajni, suvereni kralj, mađioničar, živ iz generacije u generaciju, koji upravo prelazim u Hol Mudrosti, određujem uputstva za one koji će doći posle mene, uputstva zasnovana na drevnoj mudrosti velike Atlantide. U moćnom gradu Keor u, na ostrvu Undal (Atlantida), u dalekoj prošlosti, započeo sam svoju inkarnaciju. Ne onako kako današnji inferiorni ljudi zamišljaju život i smrt na Atlantidi. Reč je bila o životu od eona do eona, u kome smo obnavljali svoj život u Holu Mudrosti, u kome reka života večno plovi u napred.“ Najveća priča ikad ispričana, autentična istorija Atlantide koja dokazuje da su ljudi deca Svetlosti. Pisac ovog teksta, koji ima vezu sa Velikom belom mašinskom ložom koja deluje sa sveštenicima Piramide, bio je upućen da povrati Velikoj Piramidi drevne tablice. Pre nego što ih je vratio data mu je dozvola da ih prevede i vrati kopije mudrosti ugravirane na tablicama. To je urađeno 1925. godine, a 1940. g. data je dozvola da se deo štampa. Ova knjiga je posebno interesantna po tome što još od 1940 godine, kad je objavljena, detaljno govori ono što danas iznose David Icke i Stewart Swerdlow. Ponajviše u osmom poglavlju. TOT je egipatsko božanstvo koji se predstavlja s glavom ibisa ili psa. Egipćani su ga ponekad prikazivali i s papirusom i “mastilom” za pisanje. Egipćani su verovali da je Thoth izmislio egipatsko pismo i zbog toga ga smatraju zaštitnikom pisara. Tot je Bog mudrosti, znanja, astronomije, geometrije, matematike, Meseca i umetnosti. Spasio je Izidinog sina Horusa od smrti. Druga Thothova imena: Tot, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, Tethu, Thot i Thout. Istorija smaragdnih tabli čije se autorstvo pripisuje Thoth-u, vrhovnom svešteniku, kralju Atlantide. Table su stare 38.000 godina. Thoth je, nakon potonuća Atlantide, osnovao koloniju u Egiptu. Izgradio je Veliku Piramidu u Gizi (koja se pogrešno pripisuje Keopsu). U njoj je ostavio zapisanu drevnu mudrost i tajne Atlantide. Preko 16.000 godina Thot je vladao antičkom rasom Egipta, od 50.000 g.p.n.e. do 36.000 g.p.n.e. U to doba, varvarska rasa koja je tu živela, podignuta je na visoki nivo civilizacije, uz Thotha i njegove sledbenike. Prema zemaljskim standardima Thoth je bio besmrtan. Tačnije, napuštao je fizičko telo po svojoj volji. Njegova mudrost i znanje učinili su ga vladarem više kolonija Atlantide, uključujući i one u Južnoj i Centralnoj Americi. Kada je došlo vreme da napusti Egipat, izgradio je Veliku Piramidu tačno iznad ulaza u Hol Mudrosti (“Great Halls of Amenti“). Postavio je stražu (SFINGU) da čuva SKRIVENO ZNANJE. U kasnijim vremenima, potomci stražara su postali sveštenici, i oni su Thotha definisali kao Boga Mudrosti. Oni su ga, navodno, pratili nakon svoje fizičke smrti. U legendama, Hol Mudrosti je postao podzemni svet, svet Bogova, u koji duša odlazi nakon fizičke smrti. I gde joj se sudi. U kasnijim vremenima, Thothov ego se inkarnirao tri puta. Poslednji put bio je u biću poznatom kao Hermes. Tada je ostavio pisane dokumente koji su modernim okultistima poznati kao Smaragdne Table, koji su pojednostavljena verzija drevne mudrosti. Ono o čemu danas pišemo su izvodi iz deset takvih tabli, ostavljenih u Velikoj Piramidi. Interesantan je bio njihov put dok nisu ugledali svetlo dana nakon što su bili skriveni hiljadama godina. Pre 2.300 godina, drevni Egipat je prolazio kroz teška vremena. Mnoge delegacije sveštenika su slate u različite delove sveta. Među njima su bili i Čuvari znanja iz Velike Piramide koji su nosili sa sobom Smaragdne table kao talismane. Uz njihovu pomoć mogli su da dokažu superiornost u odnosu na druge, inferiornije rase. Legenda kaže da su nosioci Tabli imali autoritet direktno od Tota. Određena grupa sveštenika otišla je u Južnu Ameriku i tamo pronašla naprednu rasu – Maje. Oni su se sećali drevnog znanja. Egipatski sveštenici su ostali da žive sa njima. Kasnije, u desetom veku, Maje su kolonizovale Yukatan. Smaragdne table su smeštene ispod oltara jednog od velikih hramova posvećenih Bogu Sunca. Nakon pohoda konkvistadora (ili, još tacnije, prije njih) gradovi su napušteni i (duhovna) blaga hramova zaboravljena. Sveštenstvo Velike Piramide je, kroz Veliku Belu Ložu, zatražilo od jednog od svojih članova da Table vrati natrag. To je i učinjeno 1925. godine. Pre nego što ih je vratio, bilo mu je dozvoljeno da napravi prevod i zadrži njegovu kopiju. Sedamdeset godina kasnije, dobijena je dozvola da se delovi objave. Reč je o materijalnom aspektu. Dvanaest smaragdno-zelenih tabli su formirane kroz proces alhemijskih transmutacija. Ćelijska i atomska struktura su fiksne, bez mogućnosti promene. (Na ovaj način oni negiraju materijalne zakone jonizacije.) Na njima su ugravirani karakteri na drevnom jeziku Atlantiđana, koji odgovaraju frekvenciji misaonih talasa. Karakteri oslobađaju i formiraju mentalne vibracije/slike u umu čitaoca! I, kao što Doreal, predstavnik Bratstva, u uvodu knjige kaže: ” Čitaj. Veruj ili ne, ali čitaj. Vibracije koje tamo pronađeš će probuditi odgovor u tvojoj duši.”

UVOD:-“Čovekova želja za razumevanjem zakona koji regulišu njegov život je beskrajna… U tišini čula leži Ključ otkrivanja mudrosti. Onaj koji govori on ne zna. Onaj koji zna, on ne govori.Najviše znanje ne može se preneti, jer ono egzistira kao entitet koji prevazilazi materijalne reči i simbole… Sve stvari u svim kosmosima se kreću u skladu sa zakonom… a zakon koji reguliše kretanje planeta je stalan, kao i zakon koji reguliše čovekov materijalni izraz. Jedan od najznačajnijih kosmičkih zakona je onaj koji je odgovoran za stvaranje čoveka kao materijalnog bića. Škole svih vremena i civilizacija nastojale su da odgonetnu zakon koji povezuje čoveka kao materijalno i duhovno biće. Veza koja ih spaja je čovek intelektualac, budući da um sadrži materijalne i nematerijalne kvalitete. Put ka svetlosti, životu i ljubavi samo počinje na materijalnom nivou. Duhovnim se, pak, nastavlja kretati ka najuzvišenijem cilju stapanjem sa Univerzalnom SVEŠĆU.”

SMARAGDNA TABLA 1: Istorija Tota Atlantiđanina. “Ja, Thoth, Atlantiđanin, majstor misterija, čuvar tajni, suvereni kralj, mađioničar, živ iz generacije u generaciju, koji upravo prelazim u Hol Mudrosti, određujem uputstva za one koji će doći posle mene, uputstva zasnovana na drevnoj mudrosti velike Atlantide. U moćnom gradu Keor u, na ostrvu Undal, u dalekoj prošlosti, započeo sam svoju inkarnaciju. Ne onako kako današnji inferiorni ljudi zamišljaju život i smrt na Atlantidi. Reč je bila o životu od eona do eona u kome smo obnavljali svoj život u Holu Mudrosti, u kome reka života večno plovi u napred.” (Thoth govori o svom detinjstvu, ocu učitelju, sticanju znanja, velikim potopima na Zemlji, Hramu Svetlosti na planini Undal, njegovom putu sa svojim sledbenicima sa Atlantide u zemlju Khem (Egipat). Oni su ga dočekali neprijateljski, ali je Thoth demonstrirao svoje superiorne tehnološke moći i postao Gospodar egipatskih domorodaca.) “Dugo vremena smo živeli u zemlji Khem… Raslo je znanje dece Khema koji su osvajali susedne zemlje i narode… Podigao sam visoki prolaz iznad Hola Mudrosti. Samo nekolicina se okuražila da siđe dole i prođe portal Hola. Iznad Hola sam podigao moćnu PIRAMIDU, koristeći moći koje nadvladavaju zemljinu silu (gravitacije). Duboko u njoj izgradio sam komoru; odatle kreće kružni prolaz koji ide gotovo do vrha. Tu sam postavio kristal, koji šalje zrake u prostor/vreme dimenziju i koncentriše se prema Holu Mudrosti. Ostale prostorije koje sam izgradio naizgled su prazne. Ipak, skriven u njima je ključ za Hol Mudrosti. Onaj, koji ima hrabrosti da se uputi kroz tamu realma, prvo mora da se očisti dugotrajnim postom. Ležaće u kamenom sarkofagu. Tek tada ću mu otkriti velike misterije. Pokazaću mu put kojim će me slediti.”

SMARAGDNA TABLA 2: Hol Mudrosti. “Duboko u srcu Zemlje leži Hol Mudrosti. Deca Svetla su pratila šta se događa na površini… Trideset i dvoje… koji su se pojavili među ljudima… nastojeći da ih oslobode vezanosti za tamu. U ciklusima, od eona do eona, Veliki Učitelji su prisutni, a da za to ljudi ne znaju. U Holu Života njihova tela spavaju, dok njihove duše slobodno prolaze kroz ljudska tela…” Thoth opisuje svoj put i susret sa Velikim Učiteljima. Tražio je i dobio besmrtnost, sa ulogom da širi duhovno znanje među ljudima. Thoth: “O, Veliki majstore, podari mi da budem učitelj ljudima.” Glas: “Budi majstor svoje sopstvene sudbine.”

SMARAGDNA TABLA 3: Ključ mudrosti. Thoth predaje svoje znanje i mudrost ljudima. “Mudrost je moć, moć je mudrost, jedno s drugim kompletiraju celinu.” “U Holu Mudrosti je sedam Velikih Učitelja”, govori Thoth, “od kojih sam primio Znanje”. Njihova imena su: “Tri” koji drži znanje magije, kreator Hola Mrtvih. “Četiri” je onaj koji gubi/predaje moć, od “života” ka ljudima. Svetlo je njegovo telo. Oslobađa duše ljudi. “Pet” je učitelj koji kontroliše reči, komunikaciju među ljudima. “Šest” je gospodar svetla. “Sedam” je gospodar prostora i onaj koji drži ključeve vremena. “Osam” je onaj koji kontroliše progres čovečanstva. “Devet” je otac, onaj koji stvara i menja forme.

SMARAGDNA TABLA 4: Prostor je rođen. Thoth opisuje svoje dečačke snove kada je, ležeći pod zvezdama, postavljao pitanja o misterijama koje krije kosmos. Napokon, njegova duša je, u naporu ka traženju novog znanja, prekinula vezu sa materijalnim telom. I otišla visoko među zvezde. Godinu za godinom, oslobođena limita tela, prolazila je prostorom i posećivala planete i nove svetove. Svaki od njih je nastojao da se uzdigne ka visinama; neki su u tome uspevali, neki su tonuli u mračne dubine. “Poslušaj me, čoveče. I ti isto možeš živeti i biti oslobođen. Vi niste Zemljani, vi ste deca beskrajne kosmičke svetlosti… Kosmos je određen zakonima. Sledi ih i bićeš deo Celine… Duboko u tišini i miru, moraš se osoboditi želja. Okupiran tišinom, oslobodićeš se želje za upotrebom reči. Potom ćeš se osloboditi želje za hranom, koja ti veže dušu. Zatvori oči i centriraj svoju dušu ka svesti, oslobodi se okova mraka. Zamisli mesto, sliku gde bi želeo da budeš. Vibriraj napred nazad, sve dok ti duša ne bude slobodna… A nakon toga, mrak je za tebe prošlost.”

SMARAGDNA TABLA 5: Stanovnik Unala. U petoj tabli, Thoth govori o nastanku Atlantide. Njen kreator nije bio zemaljskog porekla, mada je živeo u zemaljskom telu. Učitelj i prvi stanovnik Unala (Atlantide) podelio je kraljevstvo na deset oblasti. Dao ih je na upravljanje ljudima. U centru je izgradio središnji hram. Izabrao je trojicu koji su bili njegova veza sa Atlantidom i koji su nosili njegova uputstva oblasnim namesnicima. U trenucima potonuća Atlantide, učitelj je pozvao Thotha i obratio mu se: “Ponesi svo svoje znanje, mudrost, rukopise i magiju. Sačuvaj ih dok vremenom svetlo ponovo ne prevlada kod ljudi. Neka bude skriveno među njima, ali ipak dostupno samo prosvetljenima.” I Thoth nastavlja: “Skupio sam sinove Atlantide. U svemirski brod sam uneo svo svoje znanje, dokumente i magiju potonule Atlantide… Odleteli smo prema zemlji dece Khema (Egipat). Tamo sam, zahvaljujući svojoj moći, vladao njima. I uzdigao ih do Svetlosti.” “Znaj, čoveče, da te daleko u budućnosti čeka invazija iz dalekih (svemirskih) dubina. Tada se probudi, jer imaćeš mudrost.” Duboko leži moja tajna. Traži je i naći ćeš je u piramidi koju sam izgradio. Jedan do drugog su ugaoni kameni. Svaki od njih je kapija koja vodi Životu. Sledi ključeve koje sam ostavio iza sebe. Traži i prolaz će ti se ukazivati. Traži u piramidi, duboko u hodniku koji završava u zidu. Uzmi Ključ Sedmorice i zid će se otvoriti… Sledi moju mudrost.”

SMARAGDNA TABLA 6: Ključ magije. U šestoj tabli Thoth govori o večnoj borbi sila Tame i Svetla. Borbi staroj koliko i čovek. Bratstvo Mraka pri tom koristi sve načine da veze duše nevinih uz sebe. Thoth poziva da se “…lice drži uvek okrenuto prema Svetlu”, jer sva tuga dolazi iz tame. A svetlo dolazi samo onome koji stremi ka svetlu, koji ide putem ka mudrosti. “Negde u mraku, nacrtaj krug oko sebe, koristi ovu formulu i bićeš slobodan. Podigni ruke iznad sebe, zatvori oči i predstavi svetlo. Pozovi Duhove Svetla kroz prostor/vreme koristeći ove reči: Ispuni moje telo Duhovima Svetla. Dođi iz Cveta koji obasjava, kroz tamu. Dođi iz Holova gde vladaju Sedmorica Učitelja. Imenuj svih sedam: Tri, Četiri, Pet, Šest, Sedam, Osam, Devet. Njihovim imenom pozivam ih da mi pomognu, oslobode i spasu od tame noći: Untanas, Quertas, Chietal, Goyana, Huertal, Semveta i Ardal…” Nakon ovoga, duša će biti oslobođena uticaja Bratstva Mraka.

SMARAGDNA TABLA 7: Sedam Gospodara. Thoth opisuje svoj prvi susret sa Sedam gospodara/učitelja koji prebivaše u Holu Mudrosti. Nakon toga mogao je da uđe u njihovu konklavu po želji. Postavljao je pitanja i dobijao odgovore na sve što ga je interesovalo. Jednom prilikom Sedam mu je govorio: “Znaj da naša imena predstavljaju broj ciklusa koje mi donosimo čoveku. Svaki od nas ima dužnost da obavi i silu da kontroliše. A pri tom, mi smo sa jednom dušom u nasem ciklusu. Jednom ćemo mi, u vremenu koje još nije vreme, Svi postati Jedno. Vreme i prostor se kreću u ciklusima. Znaj njihov zakon i bićeš slobodan.” Obratio mu se i Devet: “Eonima sam postojao ne znajući za život i ne probajući smrt. A daleko u budućnosti, život i smrt će opet biti Jedno. I jedno i drugo perfektno balansirajući da nijedno neće postojati… Za mene vreme ne postoji, ja sam bez oblika. Mi nemamo život ali imamo egzistenciju, puniju, veću i slobodniju nego ti.” Osam: “Sve što ti znaš je samo mali delić znanja.” I, nakon što je milenijumima slušao i učio, Thoth se obraća: “Ovo je moja mudrost. Čoveče, živi u svetlosti i ne okreći lice od njega. Tako i tvoja duša živi u realmu svetlosti. Okreni svoje misli unutra, ne prema spolja. Nađi svoje svetlo dušu u sebi. Ti si svoj gospodar. Ti si jedno sa kosmosom, plamen i dete Svetlosti.

SMARAGDNA TABLA 8: Ključ misterija. Thoth: “Mudrost je skrivena u mraku. Kada je osvetliš plamenom duše, naći ćeš svoju mudrost.” U osmoj tabli Thoth govori o svom iskustvu sa “Psima, čuvarima Barijere“. Na putu iza dimenzije prostor/vreme, postoji barijera koja ne dopušta dušama izlazak. “PSI ČUVARI” čekaju na duše koje pokušavaju da prodru u dimenziju bez prostora i vremena. Ova dimenzija je, po Thothu, zakrivljena dimenzija. One druge su pod uglovima ili ravne. Uglavnom, prvi Thothov pokušaj, i “psi” su ga prvo poterali nazad, a onda i pratili njegovu dušu do povratka u telo.

SMARAGDNA TABLA 9: Ključ slobode u prostoru. Od davnih vremena, “…mudrost je uvek postojala. Nikad promenjena, iako zakopana u mraku. Nikad izgubljena, iako zaboravljena od čoveka… Misliš da živiš, ali to je život unutar smrti. Sigurno je da, dokle god si vezan za svoje telo, za tebe život ne postoji. Samo je duša slobodna u prostoru, i ima stvarni život… I samo onaj koji žudi i teži znanju, ima nade da će biti slobodan.” Jednom prilikom, u Holu Mudrosti, Thoth je upitao gospodare: “Gde je izvor Svega?” ,,Devet” mu je odgovorio: “Oslobodi dušu svoga tela, i pođi sa mnom ka Svetlu“. Zatim ga je Devet poveo u ponor kroz prostore neznane ljudima. Video je stvaranje Reda iz haosa i mraka. I onda začuo glas: “Plamen je izvor svih stvari, jer ih sve sadrži u njihovom potencijalu. Red koji je poslao Svetlo je Reč, a od Reči dolazi Život i celokupna egzistencija.”

SMARAGDNA TABLA 10: Ključ vremena. Ponovo, Thoth u Holu Mudrosti. Slušao je pesmu ciklusa. Reči su otvarale put “iza” ove dimenzije. Tada je shvatio da Reč može da otvori dimenzije nepoznate čoveku. Na primer, reč “Zin Uru” svojim zvukom nosi posebnu moć. Jednom, u dalekoj prošlosti, Thoth je upitao jednog od učitelja šta je vreme. Učitelj: “U početku beše ništavilo: bez vremena, prostora, prazno. U to ništavilo je došla misao, svesna, i ispunila ga. Tada nije egzistirala materija, samo sila, pokret, vorteks vibracije od svesne misli koja je ispunjavala ništavilo.”

SMARAGDNA TABLA 11: Ključ za Iznad i Ispod Thoth opisuje u kakvom je stanju svojevremeno našao ljude, koji su bili samo malo iznad divljih zveri. Govori o poreklu svoje rase koja nije zemaljska, i njihovom znanju koje je superiornije u odnosu na ljudsko. (Thoth): “Znaj da se u piramidi, koju sam sagradio, nalaze ključevi koji će ti pokazati Put u Život. Povuci crtu od piramide do vrha. Povuci drugu, suprotnu, istog ugla i pravca. Onda kopaj i nađi ono što je ostalo iza mene. Tamo ćeš naći ulaz u skriveni podzemni prolaz. On datira iz doba kada još niste bili civilizovani ljudi… Misterija ciklusa koji su stalno u pokretu… Oni konačni, koje možete shvatiti (jer beskonačni su izvan vašeg shvatanja), imaju devet ciklusa iznad i četrnaest ispod… Vremenom, doći će do perfekcije i biće samo jedan u beskonačnosti.” (Devet): “…Kada vi ljudi shvatite da ništa osim progresa duše nije važno, onda ćete se osloboditi svih stega i moći ćete da radite u harmoniji sa Kosmičkim Zakonom. Treba da težite perfekciji, jer samo tako možete ostvariti svoj cilj. Iako ništa nije perfektno, to treba biti vaša želja i vaš cilj.”

SMARAGDNA TABLA 12: Zakon Uzroka i Posledice, i Ključ od Proročanstava (Thoth): “Znaj da je budućnost otvorena knjiga onome koji zna da je čita. Sve posledice dolaze od uzroka, koji potiču od prvog uzroka. Budućnost nije fiksna ni stabilna, nego varira kako variraju posledice od uzroka.” (Ovde je odgovor na pitanje da li se sva proročanstva moraju ostvarivati.) I nastavlja: “Budućnost nikada nije fiksna, nego sledi čovekovu slobodnu volju.” (Šta je s onima koji su se kretali kroz budućnost u spiritualnom stanju. Ili koji su videli i prorokovali budućnost. Odgovor: Videli su moguću budućnost.) Toth u ovom delu govori o budućoj borbi Svetla i Mraka i mnogim iskušenjima pred ljudima. Na kraju, on vidi čoveka kao biće Svetla. I poziva ljude da čuvaju ulaz u Hol Mudrosti i da ne dozvole varvarima da tamo provale. Tajne su samo za one koji traže Svetlo.

SMARAGDNA TABLA 13: Ključ Života i Smrti (Thoth): “Tvoja forma je dualna. Balansirana u polaritetu u doba kada je formirana. Znaj da kada Smrt dolazi, to je samo zato što je balans poremećen. Zato što je jedan pol izgubljen. Kada je telo u perfektnom balansu, smrt te ne mora nikada dodirnuti… Tajna života u Holu Mudrosti je uspostavljanje balansa polova. Sve što zivi ima formu. Živo je zbog Duha Života u njegovim polovima. Srce Zemlje je u balansu sa svim bićima koja postoje na Zemlji. Izvor Duha dolazi iz Zemljinog Srca. Kada naučiš da održavas svoj balans, znači da si u balansu sa Zemljom… Jedan sat dnevno treba da ležiš sa glavom okrenutom prema pozitivnom polu (severu). I jedan sat prema negativnom (jugu). Dok si okrenut severu, drži svoju svest između glave i grudi. Kada si okrenut prema jugu, pomeri svest između grudi i nogu… Telo će ti se osvežiti i snaga će ti se vratiti.” I nastavlja. Kada čovek poželi da izađe iz ovog života, bez bola i tuge: “Lezi, glavom okrenutom prema istoku. Sklopi ruke na izvoru tvog zivota (solarni pleksus). Svoju svest podeli na dva dela: jedan okrenut severu, drugi jugu. Pošalji ih izvan tela. Opusti se. Slediće srebrne iskre, spojiće se sa Svetlošću, sa Izvorom. Biće plamen, dok se želja ponovo ne formira. I vrati u novu formu. Znaj da ovako tela napuštaju velike duše, menjajući, po želji, život za životom… Čuj me, čoveče, napij se moje mudrosti. Nauči tajnu koja je Gospodar Vremena. Nauči i da sam budeš gospodar i da se sećaš prošlih života… Kada se tvoje vreme približi, ne boj se, nego budi gospodar Smrti. Opusti telo, ne opiri se. Plamen duše smesti u svoje srce. Zatim ga premesti u trougao, između obrva. To je mesto gde ostaje memorija života. Zadrži svoj plamen u toj poziciji za vreme tranzicije i, sa tvojom dušom, memorije ovog života će poći sa tobom. Prošlost će biti jedno sa sadašnjošću. Memorije će biti sačuvane.”

SMARAGDNA TABLA 14: Dodatak (Thoth): “Znaj da je Zemlja samo Portal, Kapija, čuvana od sila nepoznatih čoveku. Gospodari Mraka skrivaju ulaz. Ipak, barijere se ruše pred onima rođenim u Svetlosti.” R. Monro opisuje duše, koje nakon poslednje inkarnacije prosto izlete iz fizičkih tela, i prolete kroz guste duševne slojeve iznad Planete. U nastavku Thoth govori kako duše moraju biti očišćene od Mraka da bi prošli kroz Kapiju Svetla. I kako će čovek budućnosti negirati misterije o kojima on govori, ali da će oni koji iskreno traže uspeti da pronađu skriveno znanje. Svoje tajne ostavlja onima koji su testirani, nekorumpirani, kako bi sile Istine pobedile. Daje detaljan opis prostora između ovog života i prostora iza granica. Unutar njih su: Duat, gde stanuju sile iluzije; Sekhet Hetspet, kuća bogova, koju čuva Oziris i koji vraća duše nezaslužnih ljudi. TROJSTVO je u osnovi svega. Izvor kreacije: jedan Kreator, jedna Istina, jedna tačka Slobode Balans: život, dobro i moć. Kvalitet Kreatora: beskonačna moć, mudrost i ljubav Tri stanja egzistencije: Krug Svetlosti u kome prebiva Kreator, Krug Haosa u kome se sva bića dižu iz mrtvih, Krug Svesnosti, u kome sve stvari žive.

SMARAGDNA TABLA 15: Tajna tajni (Thoth): “Skupite se, moja deco, da čujete tajnu tajni, koja će vam omogućiti da otkrijete Čoveka Boga, i da vam dam put ka večnom životu. Prvo o teretu tame, koji vas baca u okove dok ste na Zemlji. Tama i Svetlo su iste prirode, različiti samo po izgledu, ali obe dolaze iz istog Izvora. Tama je Nered. Svetlo je Red. Tama se pretvara u svetlo Svetlosti. To je vaša svrha u životu: promeniti tamu u svetlo! O misteriji prirode. Vi ste trostruki po svojoj prirodi: u fizičkom, astralnom i mentalnom telu. U fizičkom telu imate novo trojstvo: krv, koja teče kroz telo i omogućuje srcu da radi. Magnetizam, koji se kreće kroz nervne puteve i nosi energiju ćelijama i tkivima. Akaša, koja prolazi kroz kanale, prefinjene i minijaturne, ali još uvek fizičke. Sva tri oblika su u međusobnom odnosu i odražavaju se na život tela. Tri je i priroda Astralnog tela, medijator između gornjeg i donjeg. Ne fizičko, ne spiritualno. Tri je i priroda Uma. Iznad i izvan čovekove trostruke prirode leži realm spiritualnog. 1. Na Zemlji, čovek je vezan vremenom i prostorom. Okružujući Planetu je Talas Vibracije, koji čoveka nadalje veže za nju (Matrix?). Ipak, unutar svakog od ljudi je i Ključ za oslobođenje. Kada se oslobodiš tela, uzdigni se na najviši deo Zemaljskog realma. Tamo izgovori reč: Dor E Lil La. Tada će se dići veo prema Svetlu, i moći ćeš da pređeš barijeru prostora. Šest sati će barijera biti podignuta.  2. I dok si vezan u svom telu, postoji tajna koja te može izbaviti na slobodu. Opusti se. Usmeri se ka slobodi od fizičkog tela. Misli na reč – “La Um I L Gan” – i ponavljaj je u sebi. Sve dok se ne oslobodiš tela.  3. Ako želiš da uđes u Hol Mudrosti, mesto gde prebivaju večni: Lezi. Opusti se. Očisti misli i ciljeve. Zamisli Hol. Punim srcem. Stani pred učiteljima u zamišljenom (trećem) oku. Izgovori reči: “Mekut El Shab El Hale Sur Ben El Zabrut Zin Efrim Quar El.” Ubrzo će tvoja duša biti pozvana. Ovim završavam svoje pisanje. Ključeve predajem onima koji zaista traže moju mudrost, jer za njih, ja sam Ključ i Put.”

O autoru