Kroulijev Tarot

Posted On 20 Aug 2013
Comment: Off

Crowley (Krouli) Tarot  je veoma upečatljiv i fascinantan. U ovom Tarotu izraženi su bogatstvo, intenzitet, složenost i celovitost. Crowley Tarot, uprkos svojoj kompleksnosti, ispunjen je sa bezbroj arhetipskih simbola, dodajući da svaki daje potencijalni smisao karti. Određeni aspekt na kartama (simboli, boje, slike) imaju tendenciju da dodaju više specifičnosti ili boja, u odnosu na standardni Tarot. U Crowley Tarotu može se pronaći skoro svaki detalj i simbol. Ovaj Tarot nudi neograničene varijante, a rezultati u čitanju su fascinantni. Sedmica kupova ukazuje na zabludu, iluziju, zavisnost od opijata i prevaru. U Crowley Tarotu izražena je složenost, ali i specifičnost. Svaka od karata ima i astrološke i kabalističke atribute ilustrirane unutar same slike na kartama. Tako na primer, karta Budala ukazuje na duhovna pitanja, predstavlja ideje i misli, koje nastoje da prevladaju. U materijalnim stvarima, otkriva ludosti, ekscentričnost, čak i manije. Ona predstavlja nagli, neočekivani impuls.

O autoru

Slični postovi