METOD ”SREBRNO – ZLATNO SUNCE”

Posted On 14 aug 2021
Comment: Off

Ovu metodu radimo svaki put, kada se osetimo negativno, kada nas život pritiska, kada nam se dešavaju teške i nepovoljne okolnosti i kada se osećamo teško zbog toga. Zažmurimo i zamislimo da se naša svest spušta u predeo srca. Sad se iz srca oko nas proširuje jaka srebrna svetlost koja se širi do beskraja,a mi postajemo jedno sa njom. Sada se naspram nje stvori zlatna kugla. Zamišljamo da u kuglu ubacujemo sve misli, osećaje, programe, uverenja i slike koje nam kreira trenutni problem. Bitna je namera da sve to sklonimo u kuglu i vizualizacija da tama iz nas prelazi u kuglu. Sada se u zlatnoj kugli nalazi gomila negative energije u vidu mrlja, nečistoća i tamnih oblika. Potom i mi ulazimo u zlatnu kuglu i zajedno sa njom letimo visoko ka Suncu. Kako se približavamo Suncu, zbog vreline stvoriteljeve energije koja isijava jakom srebrno zlatnom energijom sve unutar kugle što je nečisto izbija na površinu kugle i prži se, nestaje i isparava u srebrnu svetlost. Nama u kugli nije ništa jer smo svetlosna bića i kugla nas štiti. Kada više ne možemo zamisliti da je nešto ostalo u kugli mi se vraćamo nazad na Zemlju sa njom na tlo. Sve negativno što je ostalo upija Zemlja i mi otvaramo oči.
Nemanja Blagojević

O autoru