Labradorit je visoko mističan kamen zaštitnik

Posted On 31 jul 2015
Comment: Off

Labradorit je donosilac svetlosti, podiže svest i povezuje je sa energijama univerzuma. Labradorit odbija neželjene energije iz aure i sprečava odliv energije. Pravi barijeru za negativnu energiju. Može da odnese u drugi svet ili u druge zivote. Kao kamen ezoteričnog znanja, olakšava inicijaciju u misterije, uskladuje fizičko sa eteričnim telima i pristupa duhovnoj svrsi. Podiže svest i uzemljuje duhovne energije u fizičko telo, stimuliše intuiciju i natčulni dar, uključujući i umetnost shvatanja ”pravog momenta”, donosi poruke iz nesvesnog uma na površinu i tako olakšava njihovo međusobno razumevanje. Labradorit otklanja strahove, nesigurnosti i natčulne ruševine od ranijih razočaranja, uključujući i ona koja su se desila u prethodnim životima. Jača veru u sebe i poverenje u univerzum. Otklanja projekcije drugih ljudi, uključujući i misaone formacije koje su se zakačile za auru. Smiruje previše aktivan um i puni maštu energijom, donoseći nove ideje. Analiza i racionalnost su usklađeni sa unutrašnjim vidom, donosi kontemplaciju i introspekciju. Ukršta intelektualnu misao sa intuitivnom mudrošću, odlično razgrađue iluzije sežući do korena problema i pokazujući pravu nameru na misli i dela.
(lovesensa)

O autoru