Kvadrat Jupitera i Saturna u sinastriji: razlike u životnoj perspektivi

Kvadrat Jupitera i Saturna u sinastriji odnosi se na razlike u stilu života, verska ubeđenja i perpektivu. Kada Jupiter  iz ženskog grafikona formira kvadrat sa muškarčevim Saturnom, to može biti povoljan aspekt za finansijske i poslovne delatnosti, ali njihova sposobnost da prilagode ljubavne planove i ciljeve biće pod uticajem negativnih i kritičkih stavova. Osoba koja predstavlja Jupitera u sinastriji osetiće da njen optimizam nije dovoljan, dok će Saturn sa druge strane osetiti da njegove težnje nisu dovoljno ispoštovane. U sinastriji ovaj aspekt predstavlja staru bitku između optimizma i pesimizma. Za partnere ovaj aspekt može dati osećaj nedostatka perspektive. Kada u sinastriji muškarčev Jupiter formira kvadrat sa Saturnom iz ženskog grafikona tada može biti formiran odnos koji je suprotan od postavljenih planova i ciljeva. Uopšteno, ovaj aspekt ne može se smatrati pozitivnim i kreativno-konstruktivnim u bilo kojoj sferi života i delovanja. Nesporazumi, loše koncepcije i nerealni planovi mogu biti čest uzrok svađa među partnerima.

O autoru

Slični postovi