Kompatibilnost brojeva u numerologiji

U numerologiji, preko analize brojeva, možemo videti uticaj međusobne povezanosti brojeva. Neki brojevi su više, a neki manje kompatibilni sa drugim brojevima. Ovde je data podela kompatibilnosti brojeva.

Broj 1:

Kompatibilan sa: 1, 3, 4, 5, 7 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 2, 6 i 8.

Broj 2:

Kompatibilan sa: 2, 4, 6 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 1, 3, 5, 7 i 8.

Broj 3:

Kompatibilan sa: 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 2 i 4.

Broj 4:

Kompatibilan sa: 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 9.

Ne tako kompatibilna sa: 3 i 6.

Broj 5:

Kompatibilan sa: 1, 3, 4, 5, 7 i 8.

Ne tako kompatibilan sa: 2, 6 i 9.

Broj 6:

Kompatibilan sa: 2, 3, 6 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 1, 4, 5, 7 i 8.

Broj 7:

Kompatibilan sa: 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 2 i 6.

Broj 8:

Kompatibilan sa: 3, 4, 5, 7 i 8.

Ne tako kompatibilan sa: 1, 2, 6 i 9.

Broj 9:

Kompatibilan sa: 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 9.

Ne tako kompatibilan sa: 5 i 8.

O autoru

Slični postovi