Ljubavni preplet Venere i Marsa

Posted On 02 окт 2013
Comment: Off

Moć ljubavi deluje na dva načina i ima dva lica. I muškarci i žene, izražavaju na dva načina ljubav i vrlo često se uklopaju ili se usklađuju na suptilan, najčešće nejasan način. Ljubav je snaga koja podstiče svaki oblik postojanja i ostvaruje još nerealizovane potencijale ljubavne situacije. Ljubav je u suštini poriv za promenom ili u negativnom smislu, poriv da se izbegne promena i pobegne od uznemirenja, prošlosti i utvrđivanja putanje ukupne transformacije. Seks, čak u većini osnovnih aspekata, ne samo da odgovara potrebi za reprodukciju, a cilj je da se ostvare putevi preobražaja. Seksualna aktivnost je delatnost usmerena na osnovu promene i mutacije. Seks znači mogućnost beskonačnih varijacija u biološkom i genetičkom razvoju. Ljubav i seks menjaju percepciju i uvučeni su u područja napetosti, želja, sladostrašća, frustracija, radosti i tragedije. Venera je tradicionalno poznata kao planeta koja se odnosi na ljubav, ali to je i simbol organa. Venera vlada ljubavnim osećajima, dok Mars ukazuje na delatnost i ritam. Na biološkom nivou, Venera predstavlja hemiju ljubavi, tajanstvenu struju koja uspostavlja magnetsku povezanost između dva tela, na psihološkom nivou. Na nivou, na kome Venera i Mars funkcionišu simbolično, ljubav je uvek definisana, prema potrebi tela ili ega.

O autoru

Slični postovi