Drevna simbolika prekoračenja savršenosti meseca novembra kroz numerologiju broja 11

Posted On 02 jul 2023
Comment: Off

Novembar je 11 mesec u godini. Numerološki pošto dolazi posle desetke ima jaku energiju, ruši red i savršenost desetke daje prekoračenje savršenosti. Izlazak iz dekade narušava harmoniju pa je 11 simbol grešnog, nesreće i kazne, uništavanja lepote stvaranja negativnom tajnom energijom, crnom snagom. Ali 11 ima jaku i dobru vibraciju povezanu sa duhovnošću, razumevanjem, mudrošću, sposobnošću funkcionisanja na višem duhovnom nivou. 11 je energija kretanja i ispunjenja, vizija, intuicije, idealizma, kulture ali i napetosti i nervoze. Vrlo lako u novembru dolazi do promena raspoloženja i izazova sa fokusom na nepraktične ambicije koje izviru iz snova. Ključne reči i kvaliteti novembra su visoka duhovnost, intuitivnost, prosvetljenost, idealizam, sanjarenje, sport i vežbanje. Broj 11 i novembar se odnosi i na saradničke veze i odnose. a duhovno značenje broja 11 je kapija ka prosvetljenju. Novembar je mesec kada dolazi do izmene i novih vizija naših duhovnih stavova i duhovnih snaga. 11 je broj koji predstavlja inteligenciju naše intuicije uz otvorenost i receptivnost. U tarotu 11 je povezan sa kartom Pravda koja simboliše ravnotežu, donošenje odluka i pravičnost. 11 donosi i vizionarska vodstva i potrebne promene u zahtevnim situacijama. Novembar podrazumeva snažne karakteristike osetljivosti i traženje rešenja kroz vizije i svrhe.

O autoru