Dozvoljene i nedozvoljene radnje u magiji

Posted On 25 нов 2011
Comment: Off

Uvek budite veoma pažljivi u smislu toga šta želite i kako to formulišete, kada smišljate i bacate čini.  Dobićete sve što ste tražili, ali možda ne na način kako ste očekivali. Uvek tražite da vam se čini ostvare, odnosno, realizuju na ispravan način i nikada ne učine nikome nikakvu štetu. Zatražite da vaša magija deluje na dobrobit svih, nikada na štetu. Nikada ne žurite sa bacanjem čini, jer morate dobro razmisliti kakve će posledice biti nakon projekcije. Nikada ne koristite i ne zloupotrebljavajte magiju da bi nekom učinili štetu, niti je koristite da bi sa njom zastrašivali ljude. Jer, sva vaša dela i vaše misli trostruko će vam se vratiti. Nemojte biti lakomisleni kada bacate čini. Morate dobro razmisliti o tome šta izgovarate i šta projektujete. Morate koristiti intuiciju, isto koliko i razum.Čini se nikada ne smeju bacati kada ste u istj prostoriji sa decom ili kućnim ljubimcem. Sa magijom se ne sme preterivati. Ako bacate previše čini u jednom istom mesecu, istrošićete svoju magijsku energiju. Nikada se čini ne bacaju za vreme pomračenja meseca, jer će tada mesec veoma nepovoljno delovati na ishod koji očekujete.Ne smete sumnjati u svoje magijske moći, jer će to u suprotnom oslabiti vaše čini.

O autoru

Slični postovi