Broj 9 – Snaga, Slava i Ego

Svaka osoba prolazi kroz različite faze svog života, pogotovo kroz one koje su označene višom frekvencijom. Unutarašnje energije koja nas određuje, ali i naši osnovni obrasci su postavljeni i određeni višim silama, čak i pre našeg rođenja. U astrološkim energo-kockicama, izraz identifikuje pojedinca je kroz  kompozitnu celinu, prepunu obaveza, želja i težnji. Ukoliko je osoba rođena 30. decembra 1975.godine njegovo pravo ime je jednako broju 9, koji se  predstavlja važan element u ovom sistemu. Kao obrazac, 9 je jedinstvena i ni jedan drugi broj ne poseduje u sebi taj kvalitet. Ovaj važan element čini broj 9 vrlo harizmatičnim. Budući da su ljudi zapravo energija identifikovana s’ brojčanom oznakom, kada se uključi sa bilo kojom osobom sa istim brojem, osobe će osećati vezu, jer će se njihova specifična energija odraziti na njih. To je jedan od razloga zašto je 9 snažna – jer se reflektuje i identifikuje sa njom. Devetka (9) je i dominacija, jer kad se sve pojedinačne šifre u alfa-numeričkom spektru zbroje svedu se na jednocifren broj. Dakle, 9 sadrži sve pojedinačne brojeve u sebi, potvrđujući svoje harizmatične atribute. Inače, 9 je potencijalno toliko moćna da može postati najdominantnija od svih brojeva.

O autoru

Slični postovi