Bioritam

Bioritam predstavlja specifičan ciklus koji reguliše pamćenje, koordinaciju, izdržljivost, temperament, emocije i još mnogo toga. Svako od nas ima tri osnovna ciklusa. Fizički bioritam traje 23 dana. Emocionalni ciklus traje 28 dana. Dok intelektualni ciklus traje 33 dana. Fizički  ciklus reguliše koordinaciju, snagu, izdržljivost, seksualni nagon, inicijativu, metabolizam, otpornost na bolesti i opravak. Emocionalni ciklus traje 28 dana i smatra se dominantnim ciklusom kod žena. On reguliše emocije, osećaje, raspoloženje, osetljivost, seksualnost, temperament, nerve, reakcije i kreativnost. Intelektualni ciklus traje 33 dana. On reguliše inteligenciju, logiku, mentalne reakcije, osećaj za donošenje odluka, moć rasuđivanja, pamćenje i ambicije.

O autoru

Slični postovi