Astrološki aspekti: Izumiranje pčela u Americi

Formalno pismo američkom Ministarstvu poljoprivrede izveštava da su naučnici i njihova istraživanja o ubijanju pčela pesticidima cenzurirani. Pčelari širom Amerike prijavili su prošlogodišnji gubitak u kolonijama, koji u proseku iznosi dve petine populacije pčela. U astrološkom grafikonu za Washington, mlad Mesec je smešten u četvrtu kuću koja je povezana sa poljoprivredom i agrikulturom. Takođe se usklađuje sa Mars-Saturn opozicijom, gde Saturn formira težak aspekt sa Plutonom. Ova kombinacija može se čitati kao pismo (blizanci) protesta (Mars) upućeno organima vlasti (Saturn) da se učini nešto o korporativnoj korupciji (Pluton u Jarcu). Sa Plutonom u konjunkciji sa Ascendentom i kvadratu sa Uranom, sada je naglašeno odvajanje kvadrata Pluton-Uran. Iz astrološkog ugla zanimljivo je da Sunce paralelno sa zvezdama iz jata Praesepe Jaslice M44 Cancri „roj, košnice“. U astrologiji ovaj događaj vezan je za pčele.

O autoru

Slični postovi