astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Tumačenje povoljnih dana

Nekada se koristila jedna veoma stara veština za izračunavanje povoljnih, odnosno nepovoljnu dana u mesecu. Svoje proračune stari astrolozi su zasnivali na kućama zodijaka u kojima se Mesec nalazi u određenom trenutku. Ali, neki drugi astrolozi su koristili drugu metodu. Ona se zasnivala na poziciji Meseca u odnosu prema 28 lunarnih postaja, a ne 12 kuća. Ovom metodom astrolozi su često prognozirali kišu posmatrajući položaj Meseca u 28 lunarnih stanica. Ovde je dat značaj svakog od trideset dana u mesecu po svom sastavu.

1.dan

Prvi dan svakog meseca je blagosloven, jer je prvog dana stvoren Adam. To je dan koji dostojan svake pohvale. Tada komunicirajte sa važnim ličnostima, vladarima, knezovima i zatražite od njih sve što vam je potrebno. On je dobar je za setvu, prodaju, kupovinu i putovanja. Ko se toga dana razboli, oporaviće se, ako neko nešto izgubi, to će pronaći, a ko se tada bude venčao,biće srećan.

2.dan

Drugi dan, kada je stvorena Eva od rebra Adamovog, on je vredan svake hvale. Tog dana se venčavajte, putujte i zadovoljavajte svoje potrebe, jer će biti ispunjene. A ko se tada razboli, oporaviće se.

3.dan

Treći dan je potpuno nepovoljan. Ko god bude toga dana putovao, biće opljačkan ili možda ubijen.

4.dan

Četvrti dan je dobar za lov i venčanje. A ko se tada rodi, biće omiljen među ljudima, ko tada putuje biće opljačkan, ispunjen žalošću i brigom.  Ko se tada razboli, oporaviće se.

5.dan

Petog dana se rodio Kain, sin Adamov i bio je proklet. On je ubio svoga brata i svalio na svoju porodicu jad i bedu. Ovo je loš dan, zato se čuvajte loših ljudi i divljih zveri.

6.dan

Šesti je dan povoljan za lov, ženidbu, lov, služenje vladaru i vlasti i za ispunjavanje potreba. On je odličan i bogougodan. Tada ko putuje vratiće se svojoj porodici mio i zdrav i postići će sve što zaželi.

7.dan

Sedmi dan je dobar za lov, putovanja, venčanje, zadovoljavanje potreba, parničenje i suđenje. Tada zatražite šta hoćete, šijte i zidajte.

8.dan

Osmi dan je pomešanog značaja. Dobar je za kupovinu i prodaju, loš je za putovanja. Ko se tada razboli- ozdraviće. Ko služi vladaru- ispuniće svoju potrebu.

9.dan

Početak devetog dana je dobar, ali je on za putnika veoma nepovoljan. Ko se tada razboli- ozdraviće, a želje će biti ispunjene.

10.dan

Deseti dan je veoma povoljan za sve potrebe. Tada se rodio Noe. Ko tada dođe na svet biće dugovečan i neće umreti sve dok ne posedi i postane imućan. Ko tada nešto izgubi, to će i pronaći.

11.dan

Jedanaesti dan je dobar za sve potrebe, osim služenja vladaru. Ko se tada rodi, postaće blagoslovljeni bogataš koji će umreti u dubokoj starosti.

12.dan

Dvanaesti dan je povoljan. Ko se tada rodi, biće dugovečan. To je dobar dan za sve potrebe i treba ga i iskoristiti. Bog će vam pomoći.

13.dan

Trinaesti dan je loš za služenje vladaru. Tada se ne parničite. Ko se tada ženi ubrzo će se rastati, ko se tada razboli neće skoro ozdraviti.

14.dan

Četrnaesti dan je odličan za svaku delatnost i tada potražite šta želite.  Ko se tada rodi biće nadmoćne lepote. Postaće željan znanja i uvećaće svoj imetak pred kraj života. A ko se tada razboli, dugo će patiti.

15.dan

Petnaesti dan je dobar za sve prohteve i tada ih ispunite. Ovo je dobar dan za kupovinu, prodaju i služenje vladara.

16.dan

Šesnaesti dan je loš i nepovoljan. Ne zadovoljavajte tada nikakve potrebe, nemojte ni putovati. Ko tada bude putovao, izgubiće se, ko se bude rodio ovog dana, poludeće.

17.dan

Sedamnaesti dan je povoljan za ispunjenje svih potreba. Kupujte, prodajte i služite svog gospodara.

18.dan

Osamnaesti dan je izabrani dan za putovanja, ženidbe i ostvarivanje želja. Ko tada započne parničenje, pobediće uz Božiju pomoć.

19.dan

Devetnaesti dan je povoljan za svaku delatnost i to je dan kada se rodio Isak. Ovo je pogodan dan za sve poduhvate. Ko se tada rodi, blagosloven je.

20.dan

Dvadeseti dan je kao stvoren za zidanje i poklanjanje vladaru. Ko se tada razboli-ozdraviće. Ko izgubi nešto svoje, to će i povratiti sa Božijom milošću.

21.dan

Dvadeset prvi dan je dan nesreće i krvoprolića. Ne gradite tada kuću. Ko se tada rodi biće puka sirotinja, ko bude putovao doživeće gubitak.

22.dan

Dvadeset drugi dan je dobar za sve potrebe,onda potražite ono što želite. Tada dajte milostinju. Ko se tada rodi biće blagoslovljen i neće biti sklon rastrojstvu.  Ko se razboli ozdraviće uz Božiju pomoć.

23.dan

Dvadeset treći dan je odličan. To je dobar dan za svaku službu gospodaru, trgovinu i ženidbu. Osoba rođena na taj dan biće dobra i prefinjene prirode. Ko bude putovao, uz Božiju pomoć- obogatiće se.

24.dan

Dvadeset četvrti dan je nepovoljan u svakom pogledu.  Tada se rodio faraon. To je dan velike nesreće. Osobi rođenoj tada život će biti ispunjen brigom i bolom. A ko tada otputuje, neće se vratiti, ko se razboli – dugo će patiti.

25.dan

Dvadeset peti dan je loš. Onaj ko bude putovao, neće se vratiti, zato se čuvajte.

26.dan

Dvadeset šesti dan je povoljan. Taj dan svemu pogoduje, osim putovanju i ženidbi, pa ih izbegavajte. Ko se tada rodi, biće mio vladaru. Tada je preporučljivo davati milostinju.

27.dan

Dvadeset sedmi dan je dobar i pogoduje zadovoljenju svih potreba koje imate. Ko se tada rodi biće lepog izgleda. To je dobar dan i radite šta želite.

28.dan

Dvadeset osmi dan ima pomešani karakter.Ko tada dođe na svet, biće blagoslovljen, podložan patnji i bolu, a pred kraj života izgubiće vid.

29.dan

Dvadeset deveti dan je kao preporučen za sve želje. Ko se tada razboli, oporaviće se, onaj ko putuje, snabdeće se hranom i tovarom,  ako nešto izgubi, to će i pronaći uz Božiju pomoć i snagu.

30.dan

Trideseti dan je odabrani dan. Ko se tada razboli- ozdraviće, onaj ko se tada rodi, biće blagoslovljen i služiće Bogu i istini.

O autoru

Slični postovi