Znaci sreće i sujeverja

Posted On 05 Jun 2015
Comment: Off

U usmenoj tradiciji  mnogih naroda dominiraju sujeverja, mnogi pozitivni  i negativni  znakovi, upozoravajući na sve vrste nevolja, nedaća ili sreće. No, neki od njih donose više razloga za optimizam.

Mušica upala u čašu sa pićem – neočekivana sreća i novac.

Ako ste sanjali dugu – to je znak sreće i ispunjenja želja.

Naći potkovicu – sreća.

Ako želite da vaš dom bude pun pozitivne energije i svi njegovi stanovnici zdravi – stavite potkovicu iznad vrata. Potkovica sa zadnjeg kopita šarenog konja donosi sreću bez granica.

Ako ste pronašli potkovicu na putu, zatim je uzmite, pljunite na nju, pomislite želju i bacite je preko levog ramena – želja će biti ispunjena.

Naći detelinu sa četiri lista i jorgovanov cvet sa pet latica – znakovi su sreće.

Ugaziti u blato – donosi veliku sreću.

Ako vas probudi pesma  ptica – dan će biti uspešan.

Ako vidite puno leptirova  ili neparan broj, onda vas taj dan čeka sreća.

Videti rodu u letu – znak je sreće i ljubavi u porodičnom životu.

 

 

O autoru