Značenje brojeva u snovima

Brojevi u snovima imaju isto značenje kao i objašnjenja koja se koriste u numerologiji. Broj u snu takođe ukazuje na neku značajnu godinu u životu onoga koji sanja. Ovde su pokazane osnove za tumačenje brojeva.

Broj jedan

Broj 1 je muški broj i simbolizuje muški princip. On pokazuje zahtev za razvijanje individualnosti i kreativnosti ili ukazuje na sebičnost onog koji sanja u odnosu na predmet sna.

Broj dva

Ženski broj ukazuje na ravnotežu, deljenje, davanje i uzimanje, dvostrana komunikacija. Broj dva je veoma važan. On je na neki način simboličan i predskazateljski. Ukazuje na neku zajednicu. Na primer, broj dva se odnosi i na venčanje, blizance, itd. Sanjanje ovog broja nije dovoljno da onaj koji sanja samog sebe smatra medijumom, ali je veoma dobar pokazatelj, predznak.

Broj tri

Ovaj broj uvek ima veze sa nekim davanjem, predavanjem, zaklinjanjem i nekom obavezom. On se odnosi na um, telo i duh i zahteva se da se osoba koja sanja obaveže umom, telom i duhom da usavrši sebe u pravcu koji je iniciran u snu. Broj 3 se obično javlja u snovima ili kod osoba koje su zatvorile svoje srce prema drugim ljudima. Obično ukazuje na nedostatak predavanja, davanja. Trougao ili priramida takođe simbolizuju predavanje i podređivanje.

Broj četiri

Ovaj broj simbolizuje ograničenje. Kutija ili kvadrat takođe znače ograničenost, neku zatvorenost i krutost.

Broj pet

Još jedan muški broj. Simbolizuje senzualnost i seksualnost, 5 čula i karmu.

Broj šest

Još jedan ženski znak. On simbolizuje veru, ponos, ljubav, praštanje i saosećanje.

Broj sedam

Ovaj broj uvek ukazuje na duhovno prosvetljenje. Povezan je sa sedmom čakrom.

Broj osam

Ovaj broj je simbol perfektne ravnoteže i on simbolizuje razvoj, ekspanziju kroz ravnotežu . Takođe, on se u snovima pojavljuje i kao kružni sistem.

Broj devet

Ovaj broj nije uobičajen u snovima i ukazuje da je onaj koji sanja duhovno izuzetno razvijen ili natprosečno bogat duhom. Sanjanje ovog broja znači da onaj koji sanja prati svoj životni put ili da pravilno sledi duhovni put. Osobe kojima broj 9 predstavlja lični broj ili koji sanjaju ovaj broj, smatraće potpuno prirodnim da sami neprekidno uče i proučavaju duhovne stvari.

Nula

Ovo je savršen simbol, bez početka i kraja. On simbolizuje Boga i ideale.

Broj deset

Simbolizuje završavanje, zaokružavanje, zbir, konačnost i zajednicu.

O autoru

Slični postovi