Vertex astrološka tačka sudbine

Posted On 15 авг 2019
Comment: Off

Vertex predstavlja teoretsku astronomsku tačku na nebu gde se seku ekliptika i prvi meridijan.

Vertex se uvek nalazi u zapadnom delu karte, njčešće u prostoru od 5-8. astrološke kuće.

180* nasuprot Vertexa se nalazi Antivertex, ove dve tačke obrazuju osu.

Sama reč Vertex je latinskog porekla i znači vrtlog, okretanje, glava, vrh, šiljak, preokret.

Vertex se dovodi u vezu i sa Vertumnusom – rimskim bogom pravilne promene godišnjih doba (ali i svake vrste promena), zaštitnikom voća, darivaocem cveća. On je takođe i bog kojem je pripisivana sposobnost da menja svoja obličja, zbog čega su za ljude nestalnog karaktera u Rimu govorili da su rođeni u znaku Vertumnusa. Koristeći tu svoju moć uzimanja različitih obličja, pokušavao je da osvoji Pomonu, boginju voća.

Svakoga dana dolazio je u njenu baštu i uzimao likove vojnika, baštovana, lovaca, na kraju je čak uzeo i oblik starice. Ipak, Pomona je ostajala nezainteresovana… sve dok on nije uzeo svoj pravi oblik…

Šta bismo mogli zaključiti iz ovog mita i povezati sa astrološkim Vertexom? On zapravo predstavlja onu tačku života gde se suočavamo sa svojim pravim licem, momenat u kojem nam to suočavanje i otkrivanje sebe donosi preokret. Prihvatanjem svog pravog lica i tog preokreta moći ćemo da sjedinimo različite principe na kojima se temelji naša ličnost, zavolećemo sebe. Mit o Vertumnusu i Pomoni će se odigrati u nama; zagospodarićemo promenom i moći ćemo da uživamo u plodovima života.

Vertex označava ključne i sudbonosne trenutke, dogadjaje i susrete u životu osobe (koji su pritom izvan/iznad naše kontrole), one u kojima se otkrivaju pravo lice i suština, i koji menjaju shvatanja i stavove čoveka o sebi, okolini i životu uopšte. Vertex se naziva i Kapijom sudbine.

Vetrex mogu aktivirati tranziti, osobe i mesta… ali, naravno, njegov značaj opisuje i položaj u natalnoj karti.

Vertex ima i značajnu ulogu u sinastriji i kompozitima. Ukoliko Vertex jedne osobe pravi konjukciju, ili neki drugi značajniji aspekt sa liščnim planetama, uglovima, čvorovima ili asteroidima, sasvim je izvesno da će te osobe imati utisak da je u njihov odnos sudbina umešala prste.

Vertex predstavlja instrument sudbine koji deluje kroz osobe ili događaje, koji se poput Vertumnusa koji odlazi u Pomoninu baštu, pojavljuju u našim životima. Položaj Vertexa-Antivertexa kroz kuće i znakove ukazuje na to o kakvim se događajima i ljudima radi, i u kojim oblastima života…

Vertex u Ovnu – ukazuje na narcisoidnost, Edipov kompleks, i takav bes da čovek nije svestan šta radi;

Vertex u Biku – ukazuje na sebičnost, osećaj inferiornosti, potreba da mu drugi ugađaju;

Vertex u Blizancima – Ukazuje na kleptomanije, fobije i fiks ideje;

Vertex u Raku – ukazuje na histerično ponašanje, probleme muškaraca sa majkom i ženom, uopšte probleme sa porodicom, sa sopstvenim osećajima;

Vertex u Lavu – može da podstakne narcisoidnost, depresiju, strah od smrti, bezosećajnost, sadizam;

Vertex u Devici – ukazuje na opsesije, autizam;

Vertex u Vagi – ukazuje na emotivno- zavisničke probleme, fiks ideje:

Vertex u Škorpiji – ukazuje na asocijalnost, ekstremizam, agresiju;

Vertex u Strelcu – ukazuje na psihoze, hipohondriju, fiks ideje;

Vertex u Jarcu – ukazuje na paranoju i depresiju, probleme sa figurom oca i autoritetima, sa porodicom, nestalno raspoloženje, konfuzija;

Vertex u Vodoliji – ukazuje na potištenost, teskobu, zlobu, inat;

Vertex u Ribama – ukazuje na velike oscilacije između pasivnog i agresivnog ponašanja;

Verteks predstavlja i tačku najveće predodređenosti u horoskopu. Tačka Verteksa smatra se veoma važnom u sinastriji (gde pokazuje fatalne ili karmičke susrete među ljudima) i u medicinskoj astrologiji jer (u lošim aspektima i ako to drugi elementi natalne karte dozvole) ukazuje na poremećaje ponašanja.

Ako osa Asc/Desc predstavlja, psihološki posmatrano, čovekov ego, osa MC/IC superego, onda je osa Verteks/Antiverteks njegovo podsvesno.

Ovu tačku je u astrologiju uveo američki astrolog Lorn Edvard Džondro, rođen 30. 1. 1882. godine.l.

Verteks se uvek nalazi bliže Descendentu nego Ascendentu, odnosno najčešće pada u prostor od pete do osme astrološke kuće (retko u 4. ili 9. kuću). Pošto je bliže Descendentu nego Ascendentu, ima kvalitete Descendenta: Verteks predstavlja ulogu koju ličnost ima u društvu u kome živi, u kome se razvija i s kojim mora da bude povezana.

Verteks je tačka koja astrolozima pomaže da razumeju poremaćaje ponašanja ličnosti. Harmonični aspekti Verteksa s drugim planetama predstavljaju vrstu spasa koju čovek pronalazi kada prolazi kroz psihičke poteškoće, on to čini na način koji je određen prirodom te planete i znaka u kojoj se nalazi. Kuća u kojoj se takva planeta nalazi je sklonište, zaklon, mesto u kome će se čovek osećati prijatno i gde će moći da se oporavi i nastavi dalje.

Planete u neharmoničnim aspektima s Verteksom predstavljaju modele ponašanja drugih koji su izazov i pretnja. To takođe može biti instinktivan karakter koji postoji u nekoj osobi i u koji se ona može u određenim afektivnim stanjima pretvoriti. Kuća u kojoj se ta planeta nalazi predstalja mesto tenzije ili osobu s kojom se ulazi u konflikte.

U slučaju da je Verteks u lošim aspektima i kada drugi elementi natalne karte to podržavaju, Verteks ukazuje na razne psihičke probleme. Kada je Verteks u Ovnu, to mogu biti narcisoidnost, Edipov kompleks, zavist i takav bes da čovek nije svestan šta radi, u znaku Bika Verteks ukazuje na sebičnost, osećaj inferiornosti, potrebu da joj drugi ugađaju, u nevolji eskapističko ponašanje, u znaku Blizanaca Verteks ukazuje na kleptomaniju, fobije, fiks ideje, u Raku na histerično ponašanje, probleme muškaraca sa majkom i ženom, uopšte probleme sa porodicom, sa sopstvenim osećanjima. Verteks u Lavu može da podstakne narcisoidnost, depresiju, strah od smrti, bezosećajnost, sadizam, u Devici opsesije, autizam, u Vagi emotivno-zavisničke probleme, fiks ideje, u Škorpiji asocijalnost, ekstremizam, agresiju, u Strelcu fiks ideje, psihoze, hipohondriju, u Jarcu paranoju i depresiju, probleme sa figurom oca i autoritetima, sa porodicom, nestalno raspoloženje, konfuziju, depresiju, paranoju, u Vodoliji potištenost, teskobu, zlobu, inat, u Ribama velike oscilacije između pasivnog i agresivnog ponašanja.

Verteks su „Vrata sudbine“. Vertex je sastanak, najviša tačka koju dosegne nebesko telo u prividnom kretanju ili neka druga tačka. U latinskom, vertere znači preokrenuti se.

Na temelju toga da je Verteks astronomski lociran na „prekretnici“ na nebu, onda on ima veze s prekretnicama u životu. I ima. Na osnovu toga da se nalazi između 5. i 8. kuće, onda se možete kladiti da ima veze s „upoznavanjima ljudui“. I ima. On je osetljiva tačka na bilo kojoj karti koja tokom neuobičajenih, izvanrednih situacija izgleda kao sretni“preokret“ ili susret s „Vratima sudbine“.

Da Verteks je često kompulzivno, pa ipak sretno iskustvo i susret sa sudbinom koju ne možete izbeći (čak i ako želimo to). Prema astrologu Billu Meridianu (Mountain Astrologer, June/July 2001), Charles A. Jayne koji je (uz Lorne Johndro) prvi počeo koristiti Verteks, „smatrao je da je ova tačka sudbinska i da predstavlja stvari izvan naše kontrole“.

Vrata sudbine mogu biti:

osoba (i način kako na nas utiče)

u sinastriji, najefektniji je kad tuđe natalno SO, MO, ASC, VE ili MA bude u konj. s Verteksom ili Antiverteksom.

vrijeme (kada upoznate posebnu osobu)

kada tranzitni planet – posebno SO – konjunktira vaš natalni Verteks ili Antiverteks.

Pazite što poželite jer ogromna greška je da se prekomerno romantizira Verteks i/ili ljudi koje on dovede u naš život. Što se tiče toga, kaže Judy Crichton Weeks o Verteksu: to je tačka „veze“ i tačka „ispunjenja želje“. Kad je umešan Verteks možemo dobiti upravo to što smo poželeli ali to dobijemo na „iskrivljen način“.

Možete se osećati kao da ste doslovno „materijalizirali želju“ taj sudbinski susret s osobom. Taj sudbinski susret često osobu ispunjava osećajem da nešto (ili nekog) „dovrši“. Ipak, kasnije (nakon što se sve kaže i uradi) …“vrata sudbine“ mogu vam se učiniti ne baš tako „sretnima“. Završna reč predostrožnosti

Verteks je osetljiva tačk i kod neuobičajenih, izvanrednih situacija izgleda kao sretni “preokret“ ili susret s „Vratima sudbine“. Kad ljudi prvi put otkriju Verteks, oni pomalo „skrenu“ misleći da je sve u vezi nas i naše karte neobično i izvanredno. Onda čini se da u svakoj karti napravljenoj na temelju natalne -Verteks je jednako snažan i „osvetljen“.

Ali opet, ima mnogo drugih trenutaka kad Verteks ne radi ugodne stvari…puno puta tranzitno SO ili VE prođu kroz našu kartu pa vi ipak ne upoznate novog i uzbudljivog ljubavnika (i/ili ne dobijete pare bez po muke). U nekim drugim trenutcima, to predstavlja upravo te stvari.

Stoga za ljude koji vole konkretne čvrste definicije astroloških točaka i simbola na koje uvek možete računati treba da znaju da Verteks može biti sa dvostrukim značenjem.

O autoru