Tarot proricanje

Ovo je veoma jednostavno proricanje sa pet tarot karti. U ovom tarot proricanju, četiri karte otkrivaju podsvesne impulse. Takođe, ove četiri karte predstavljaju blokade koje vas zaustavljaju u postizanju željenog rezultata. Peta tarot karta prikazuje moguće rezultate iz uzimajući dati pravac delovanja. Pri odabiru karti, potrebno je fokusirati se na jedan aspekt odluke ili na određeno pitanje. Tarot karte treba ređati na sledeći način. Prva karta predstavlja sadašnjost i opštu situaciju. Drugu izvučenu kartu treba staviti sa leve strane prve izvučene karte. Ona predstavlja uticaje iz prošlosti koji još uvek imaju određeno delovanje. Treću kartu treba staviti sa desne strane prve izvučene tarot karte. Ova karta predstavlja budućnost. Četvrtu izvučenu kartu treba staviti ispod prve izvučene karte. Ona predstavlja razlog uticaja iz prošlosti. Zadnju, petu izvučenu kartu, potrebno je staviti iznad prve izvučene karte. Ona predstavlja potencijal i mogućnosti.

O autoru

Slični postovi