Tarot karte pokazatelji sklada i blagostanja

Slike na tarot kartama korišćene su za stvaranje pozitivne afirmacije ili istraživanje emocionalne pozadine.Tarot se može koristiti kao način za istraživanje blagostanja, sklada uma, tela i duha. Najjača primena je u sferi podsvesnog, onog dela koji ne vidimo, ne možemo dodirnuti, a ipak nas može dovesti u sklad sa našim unutrašnjim svetom bićem i otvorititi svet opšteg obilja kojije dostupan svima nama. Naše blagostanje ne samo da pokriva fizičku i mentalnu sferu, već utiče na podsticanje i razvoj naše kreativnosti, naše intuicije. U tom smislu, tarot ima mnogo toga da nam ponudi. Niska energija, nervoza i nedostatak motivacije može se pripisati karti kočija ili karti sunce koja je okrenuta naopako. Nesanica može biti pod uticajem karte Mesec, dok je pasivna energija prikazana je kartom carica. U tarotu karta sunce okrenuta naopako je simbol neravnoteže i hroničnog umora, osobe koja je izgubila ravnotežu. Visoka sveštenica odnosi se na uravnoteženje i ona je pokazatelj jake unutrašnje energije. Karta zvezda je pokazatelj fokusiranosti, unutrašnjeg uspunjenja i duhovne ravnoteže. U tarotu karta Mesec nudi ohrabrenje da se bavimo sa onim što nam donosi frustracije, bol, ljutnju. Ona nas podstiče da budemo spremni da se suočimo sa nepoznatim.

O autoru

Slični postovi