astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Tajne vibracije brojeva

Numerologija je nauka o brojevima i uticaju vibracija koje prožimaju svaki aspekt našeg svakodnevnog života. Prednosti numerologije je što ona dodaje jasnoću, oštrinu i osećaj moći na životnom putu. Svaki broj nas vodi ka određenom smeru i dimenziji. Svaki broj u numerologiji sadrži vibracije za koje se veruje da imaju veliki uticaj na naš život. Naše ime je naš kosmički identitet. Naša duša izražava svoju specifičnost, talente, darove, snagu, slabosti i životni put kroz ime izabrano na rođenu. Naša duša je večna egzistencija  u kojoj su protkana sva iskustva (vibracije). Upravo te vibracije duše se vezuju za sadašnja i buduća pitanja vezana za nas, našu porodicu, ljubavnog partnera, zdravstveni problem, posao, karijeru i prošle živote. Duša je vibracija , a iskustva su večna. Kroz te vibracije mogu se videti mnogi aspekti našeg života u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Naš izraz duše je u našem imenu i datumu rođenja. Ona nam takođe omogućava da vidimo sve svoje specifičnosti, talente, snage, slabosti, godišnje vibracije i mnogo više. Tako na primer, broj 2 je pod uticajem Meseca i karakteriše ga velika osetljivost. Osobe rođene pod ovim brojem  imaju duboku čežnju za sigurnošću. Prisutnost nesklada i neravnoteže utiče na emocionalno i fizičko zdravlje osoba sa brojem 2. U romantičnim odnosima im je potrebno puno ljubavi i razumevanja, jer hladan stav i nerazumevanje može ih dovesti do velikog emocionalnog nezadovoljstva. Ovaj broj u sebi ima snažne vibracije koje su povezane sa fazama Meseca. To znači da u fazi Mlađaka, emocije osoba sa brojem 2 su najjače, dok tokom punog Meseca mogu biti sklone agresivnijem ponašaju.

O autoru

Slični postovi