Pitagora

Posted On 22 апр 2020
Comment: Off

Pitagora je živeo od 580.te do 500.te godine Pre nove ere. Rođen je na ostrvu Samos kraj Mileta. Kao mlad je upoznao Talesa koji je uticao na njega. Proveo je 10 godina u Egiptu gde je živeo sa sveštenicima. Za vreme rata između Persije i Egipta, proveo je 5 godina u zarobljeništvu u Vavilonu. Pitagora je prvi za sebe rekao da nije sveznalica niti mudrac, već da je filozof, ljubitelj mudrosti. Ujedno je bio i neprikosnoveni vođa religijske grupe koja je imala posebne obrede, doktrinu, propise, zabrane i zahvaljujući takvom dvostrukom statusu, Pitagora je ostavio dubok trag, kako na svoje savremenike, koji su u njemu videli bezmalo božanstvo, tako i na potonje filozofe, od Platona i Aristotela sve do modernog doba. Međutim, s obzirom na to da ne postoji nikakav konkretan trag o njegovom učenju, danas smo u prilici da govorimo prvenstveno o pitagorejcima, tj. onima koji su sledili i dorađivali Pitagorinu filozofiju. Prema predanju, Pitagora se otišao iz Jonije i naselio se u grad Kroton u sadašnjoj Italiji, koji je bio ustrojen po principima njegovog tajnog učenja. Kako je konkretno to izgledalo, nije nam poznato. Znamo samo da su pitagorejci verovatno prvi u antičkom grčkom svijetu priznavali jednakost žena i muškaraca, te da su bili tolerantni čak i prema robovima! Ipak, Kroton, kao i drugi njemu bliski polisi iz Pitagorejskog saveza, raspali su se zbog uobičajenih unutršnjih borbi za glas i spoljašnjih pritisaka, dok se samo Pitagorino učenje, na različite načine i uz brojne preobražaje, održalo sve do IV veka p.n.e., čak i kasnije, tokom I veka p.n.e. kada se formirao  pokret novopitagorejaca, koji je opstao nekoliko narednih vekova, a njihovi tragovi dosežu i do naših dana – u širokom rasponu istraživanja od astrologije do astronomije, te tragove poštuju i pripadnici masonskih udruženja. Po Pitagorinoj teoriji brojeva „Broj je suština svih stvari i organizacije univerzuma; uopšte predstavlja u svojim odredbama jedan harmoničan sistem brojeva. “ Pitagora je proučavajući muziku, na osnovu dužina žica i visine svakog tona došao do osnovna 4 broja: 1, 2, 3, i 4 – iz kojih se sastoji čitav kosmos, sa četiri osnovna principa: Jedan – MONADA- pranačelo svega (fizis), Dva – DIJADA- jedinstvo suprotnosti (brak), Tri – TRIJADA- jedinstvo u različitosti (različite generacije, prvorođeni), Četiri – TETRADA čulna manifestacija osnovnih elemenata- voda, vatra, vazduh, zemlja (sve što osjećamo čulima).

O autoru