astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Koreni Kabale i Tarota

Na hebrejskom reč Kabala znači „prijem“. Drvo Života je simbol iz Kabale (Qabala), nastavlja se na deset sfera ili energetskih centara, tzv. Sefirota (brojeva):

1 . Kether -večno ,duhovno savršenstvo

2 . Chokmah – moć stvaranja, energije, mudrosti

3 . Binah – razumevanje, realizacija

4 . Keseda – moć rasta i stabilnost

5 . Geburah – kretanje i menjanje, moć uništavanja

6 . Tiphareth – svest i sklad, ravnoteža na sredini, lepota

7 . Netsah – kreativnost i anarhija, osetljivost

8 . Hod – intelekt i logika, Struktura ( Mekcur )

9 . Yesod – razmišljanje i mašta ( Mesec i voda )

10 . Malkuth – koren, podsvest

Za Tarot, Drvo života je jedinstvena osnova na kojoj se celi sistem nalazi. U Velikoj Arkani 22 karte predstavljaju 22 staze koje povezuju deset sfera Drveta, deset sfera koje su osnovi za broj karata. Poreklo Tarota i pripadajuće tumačenje nije tačno utvrđeno. Međutim, postoji mišljenje da Tarot proizilazi upravo iz jevrejskog misticizma. Kabala ima korene koji datiraju od trećeg do šetog veka. U tom periodu u anonimnosti je napisana  knjiga pod nazivom „Knjiga postanka“, a u sebi je sadržala meditaciju zasnovanu na dvadeset dva slova hebrejskog alfabeta. Tokom dvanaestog i trinaestog veka pre Hrista, napisana je knjiga “Sjaj” koja je u velikoj meri doprinela idejama i konceptima savremene Kabale. Jedna od glavnih principa Kabale je da se univerzum sastoji od četiri sveta. Ova četiri sveta su stvorena tako da najviši svet pripada Bogu, a najniži svet pripada čoveku. Ova četiri sveta sastoje se od emanacija koje se zovu sefiroti. Četiri sveta su odvojena u deset sefirota. Jedina razlika je energija povezana sa njima. Ta energija je definisana od strane sveta koja boravi u sefirotu. Vizualna pomagala su izgrađena od sefirota. Fokus meditacije sada je na tim geometrijskim strukturama, popularnije nazvano, Drvo života. Ono se sastojalo od deset sefirota povezanih sa dvadeset i dve staze koje odgovaraju svakom od dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta. Imajući ovo u vidu, korelacija kroz Drvo života i Tarot karte ovde se formira. Prva korelacija je između četiri sveta Kabale i četiri Asa u Tarotu. Sledeća korelacija koja može biti formirana je između deset  sefirota i Male Arkane, koja je numerisana od Asa do desetke. Konačni odnos koji može biti formiran je između dvadeset i dve karte u Maloj Arkani, dvadeset i dve putanje i dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta .

O autoru

Slični postovi