Numerologija i kompatibilni ljubavni odnosi

Sve u svemiru vibrira na sopstvenoj frekvenciji. Numerologija se temelji na datumima i brojevima koje otkrivaju određene aspekte našeg života. Primenom načela numerologije, korišćenjem imena i datuma rođenja, kao osnovnih podataka, možemo odrediti glavne frekvencije osobe. Numerološke analize izračunatih frekvencija i vibracija će osigurati značajne informacije o određenoj osobi, kao i njene specifičnosti i karakter. U numerologiji ne postoje pravi ili pogrešni brojevi kada je reč o ljubavnim odnosima, postoje samo lekcije, koje će nam pomoći da shvatimo pozitivnu i negativnu stranu. Tako na primer, vibracija broja 1 ima kompatibilnost sa brojevima 2 , 3 i 9, dok životne lekcije upućuju na brojeve  4 i 6. Neutralan odnos jedinica može formirati sa brojem 8. Uopšteno govoreći, kvalitet našeg života direktno je povezan sa kvalitetom naših odnosa i osoba sa kojima smo u kontaktu. Naši međusobni odnosi se reflektuju i daju nam osećaj celovitosti. Koristeći numerološku metodu analognu onoj u kojoj svako slovo predstavlja broj, možemo otkriti pravu prirodu osobe, kao i dalju zajedničku prespektivu u budućnosti.

O autoru

Slični postovi