Moć brojeva je poznata milenijumima

Posted On 02 Aug 2015
Comment: Off

Kinezi su verovali da se jedino uz pomoć brojeva možemo približiti božanskim istinama. Pitagorina filozofija se zasniva na tome što glavnu ulogu imaju brojevi a poznavanje matematike i brojeva su smatrali za ključ spoznaje sveta. Takođe, osnova mnogih učenja kao i kabalističkog učenja su brojevi. Broj je najdrevniji izvor sakralne informacije. Brojevi su prema svojoj prirodi večni i sadržani u Božanskoj reči zajedno sa čovečanstvom. Ceo univerzum na mikro i makro nivou je vibracija a time i informacija. Svaka planeta, stvar, događaj, osećaj, misao, reč, delo ima svoju vibraciju. Svaka ćelija, organ, sistem organa takođe ima svoju vibraciju. Ako se u nekoj ćeliji, organu naruši vibracija , narušava se harmonija čitavog organizma jer njihov rad odstupa od norme. Današnja znanja o brojevima i njihovu široku upotrebu u svim oblastima našeg života dao nam je ruski naučnik Grigori Grabovoj kroz svoje knjige, patente, metode isceljivanja i upravljanja zdravljem i brojevima . U njegovoj knjizi objavljenoj 1999.godine „Obnavljanje ljudskog organizma koncentracijom na brojeve“ dao je preko 1000 brojcanih nizova za zdravstveni oporavak, medju kojima su pored ostalog i poglavlja koja sadrže brojčane nizove za tumorske bolesti , reproduktivno zdravlje. Svaka bolest je odstupanje od norme, lečenje je proces vraćanja u normu. Prilikom koncentracije na određeni brojčani niz nastaje isceliteljska vibracija koja započinje proces normiranja. G.Grabovoj navodi: “U Svesti čoveka postoje segmenti povezani sa svakim brojem. Pri koncentraciji na svaki broj, pojavljuje se vibracija unutar tih segmenata. Nije važno na kojem jeziku se brojevi izgovaraju…“ “Na taj način, pri procesu regeneracije koncentracijom na brojeve, čovek menja svoj duhovni svet u pravcu večnog razvitka, ostvarujući pritom svoju prvobitnu večnu suštinu, sposobnu da stvori večno telo. Kroz znanja dobijena korišćenjem brojeva, čovek se kreće ka duhovnom stanju koje predstavlja večnost.“
(Normacentar)

O autoru