astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Merkur u aspektu sa Mesecom

Posted On 12 окт 2016
Comment: Off

Interakcija Merkura planete komunikacije i Meseca planete emocija. Kontakt ove dve planete retko izaziva probleme, osim ako njihov aspekt nije dodatno opterećen drugim faktorima. U svakom slučaju i oni manji problemi koje ovaj aspekt može doneti, lako se mogu rešavati jer su i Mesec i Merkur prilagodljivi. Aspekt između njih, a naročito konjunkcija, daje mogućnost da se najdublje potrebe prepoznaju i izraze rečima. Ljudi koji u svom horoskopu imaju dobar aspekt Meseca i Merkura sposobni su da svoje emocije lako i otvoreno izražavaju, pa su samim tim sposobni lakše da razumeju druge ljude. Dobar odnos ovih dveju planeta kao i konjunkcija u natalnom horoskopu mogu dati talenat i želju za bavljenjem psihoterapeutskim radom, jer Merkur daje sposobnost analize nesvesnih potreba. Neharmonični aspekti ovih dveju planeta kao opozicija, mogu doneti određene probleme u komunikaciji i potrebu za prilagođavanjem okolini, jer Merkur obojen Mesecom svaki osećaj stavlja pod duboku analizu, pa samim tim nosi i mogućnost preosetljivosti koja se ispoljava u odnosu sa drugima. Najočiglednija, a ujedno najlošija manifestacija koju ovaj aspekt može dati jeste mucanje i druge smetnje u govoru kao nesigurno ili nejasno izražavanje. Neizbalansirana energija ovog aspekta može izazvati probleme u svakodnevnoj komunikaciji, jer osoba ne ume jasno i nedvosmisleno da se izražava. Ovaj problem naročito može biti izražen ako osoba zbog prirode svog posla mora da komunicira sa većim brojem ljudi ili ako joj je posao vezan za javnost zbog manjka koncentracije. Izazovni aspekti Merkura i Meseca, daju problem u komunikaciji sa majkom i porodicom. Osoba bi morala da kao rešenje uspostavi blisku, jasnu i nedvosmislenu komunikaciju sa njom, da jasno izrazi svoja osećanja, želje i potrebe. Nepovoljni aspekti Merkura i Meseca doprinose emotivnoj i umnoj nestabilnosti, sa čestim promenama u raspoloženju. Ovde je preosetljivost dominantna, koja posebno proističe iz reakcije na mišljenja i uticaj drugih ljudi, pa stoga aspekt može razviti i odredjene laži. Um i emocije mogu biti u koliziji i povremeno u nevidljivom ratu, tako da su prisutna i česta preispitivanja ispravnosti donetih odluka i izbora, emocije u ovom slučaju veoma utiču na rasuđivanje i donošenje odluka i zaključaka, pa je mogućnost za razvijanje predsrasuda veoma izvesna. Osećaj nesigurnosti u izražavanju svojih misli, težnji i emocija, dovodi do nervoze i povremenog povlačenja u sebe, otežanog rasuđivanja, loše koncentracije i zaboravnosti, izražena potreba za odobravanjem i potvrdom od strane drugih, čime je uslovljena osetljivost i nesigurnost. Ova nestabilnost i nesigurnost poseduje izvor iz perioda detinjstva, tokom koga je izostala majčina podrška i toplina, a koja mu je tada bila neophodna, a daleka i ne doživljena. Ukoliko tokom života, radom na razrešenju problema u odnosu sa svojom majkom, ne razreši ovaj nedostatak iz svog detinjstva, slična priča se može ponoviti i u braku u kome mogu izostati nežnost, bliskost, toplina i razumevanje, a svađe i nervoza postati nezaobilazni pratioci ovog odnosa. Usled neizbalansirane energije emocija i razuma, tako može izostati i osećaj za moral, zbog nesposobnosti da razume emocije drugih.

O autoru