Ljudi mogu da budu vidoviti i da predviđaju budućnost, a da toga nisu ni svesni

Posted On 10 Jul 2015
Comment: Off

Renomirani psiholog Deril Bem, smatra da se na buduće događaje može uticati i pre nego ih uopšte postanemo svesni. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nju sajentist. Jedan od eksperimenata izgledao je ovako – studenti su na uvid dobili spisak reči koje je trebalo da zapamte što bolje. Kasnije su ispitivani i od njih je zatraženo da se prisete što više tih reči. Tada im je izdiktiran nasumični popis reči koje je trebalo da pišu na računarima. Neki studenti su određene reči pamtili bolje od drugih što je sasvim normalno. Ali istraživače je šokiralo to što su upravo one prve zapamćene reči bile identične spisku koji su dobili kasnije za ispisivanje na računaru. Dakle, studentima prethodno ni na koji način nije stavljeno do znanja koje će se reči pojavljivati opet. Upravo zato je popis za ispisivanje i bio nasumičan. Istraživači to interpretiraju u smislu da je budući događaj uticao na studentsku sposobnost pamćenja. U drugom eksperimentu studenti su bili ispred dva računara čiji su monitori bili prekriveni. Na jednom monitoru nalazila se erotska fotografija. Računari su nasumično prikazivali fotografiju što znači da nije uvek bila na istom računaru i nije se uopšte prikazivala dok se tkanina koja je prekrivala monitore nije uklonila. Studenti su gotovo uvek uspeli da ‘predvide’ gde će biti ta fotografija, a „prečesto da bi se radilo o slučajnosti“. Ovo pak prema mišljenju istraživača dokazuje da su studenti uticali na buduće događaje.Treći deo eksperimenta sveo se na prikazivanje fotografije primamljivog voća studentima i pit bul terijera u pretećem položaju. Istraživači su merili vreme koje je studentima bilo potrebno da procene svaku fotografiju kao ugodnu ili neugodnu. Nakon što su doneli ocenu, studentima je prikazana reč poput ‘sočno’ ili ‘prijeteće’. Te reči su navodno uticale na dužinu vremena koje im je bilo potrebno da donesu sud o fotografijama iako su te reči prikazane tek nakon što su ocenili fotografije. Istraživači tvrde da su ispitanici imali predosećaj za svaku reč i zato ih je pomisao na korpu s voćem koja izgleda preteće (u slučaju kad se kasnije prikazivala reč ‘preteće’) usporila u proceni za razliku od mentalne slike psa koji izgleda preteće. Drugim rečima, bili su sposobni da vide u budućnost. Profesor Bem sa univerziteta Kornel iz države Njujork je sproveo devet takvih eksperimenata nad 1.000 volontera. Prema njegovom proračunu, šansa da su ukupni dobijeni rezultati slučajnost je 74 milijarde prema jedan. Reakcije naučnih krugova tek se čekaju.

(Pravda)

O autoru