Ljubavni odnosi u numerologiji

Univerzalni zakon ljubavi je nepromenljiv. Ljubavni i intimni odnosi obeležavaju naš život i ukazuju na najdublje i najstrastvenije trenutke. Ti odnosi definisani su kroz brojeve u numerološkom grafikonu. Drevni mudraci poznavali su zakon brojeva i njihovo delovanje. Kada se govori o ljubavi, svaka osoba živi u skladu i prirodnim zakonima. U brojevima materija i energija su jedna ista stvar. Brojevi su samo elementi kroz koje se manifestuju određeni osećaji. U ljubavnom slaganju svaki osećaj je izražen kroz određen broj. Kroz brojeve se mogu sagledati sve mogućnosti vezane za ljubavnu sreću i dugotrajan odnos. Razliku između univerzalne ljubavi i intimne ljubavi je manja ili aktivna privlačnost bazirana na korenu broja. Tako na primer, osoba sa brojem 1 u ljubavnim bračnim odnosima ima skladan odnos sa 1, 3, 5 i 9. No, međutim, osobe sa brojem2 , 4, 6 i 8 nisu pogodne za jedinicu. Dakle, svaki broj u numerološkom slaganju bazira se na osnovnom konceptu. Ono što treba slediti je negativna i pozitivna strana svakog broja, zbog potencijalnog slaganja ili neslaganja.

O autoru

Slični postovi