Istraživanja o divinaciji.

Posted On 24 Jul 2015
Comment: Off

S namerom da se nevidljivo, onostrano, eterično i spiritualno bolje upoznaju i pokušaju objasniti, napisane su mnoge knjige i tekstovi. Lethbridge, arheolog i naučnik koji je decenijama istraživao rašljama i viskom došao je do krajnje zanimljivih, neočekivanih otkrića. Divinacija je oduvek bila deo svakog ljudskog društva. Osim viska i rašlji, ljudi su od davnina koristili mnoga druga pomagala i različite tehnike. Tu se ubrajaju danas naročito raširene astrologija i numerologija, tarot i bioritam, proricanje pomoću runa, geomantija i radiestezija, Ji đing, kristali, narodne tehnike gatanja pomoću kafe, zrna pasulja, listića čaja, te manje poznate tehnike kanalisanja poput automatskog pisanja “direktno kanalisanje” i korišćenja Ouija ploče ili narodski “tabla za prizivanje duhova.” Divinacija pre svega predstavlja pojmove gatanje i vračanje, te rune i tarot. Divinacija (lat. divinatio) je pogađanje, predviđanje, predskazivanje budućnosti po snovima i raznim pojavama u prirodi, proricanje, gatanje, vračanje, slućenje. Ako u rečnik upišete divination (engleski za divinacija) ponuđena značenja su gatanje, proricanje i vračanje. Merriam-Vebster rečnik kaže da je devinacija umetnost, veština ili praksa kojom se žele predvideti ili proreći budući događaji ili otkriti skriveno znanje obično pomoću interpretacije karaktera (omena) ili uz pomoć natprirodnih moći
neobičan uvid: intuitivna percepcija. American Heritage Dictionari i Collins English Dictionari idu još detaljnije da je to umetnost, veština, čin ili dar proricanja, raspoznavanja ili otkrivanja budućih događaja ili okultnog znanja, ili nepoznatih stvari, uz pomoć znamenja ili navodno natprirodnih sila i moći, nadahnuto pogađanje ili predosećaj, proročanstvo. Uz standardno prihvaćeno i podrazumevano značenje, divinacija obuhvata i potragu, tj. otkrivanje skrivenog, okultnog znanja. Današnja engleska reč divination dolazi od srednjovjekovne engleske reči divinacioun (koja pak dolazi iz anglo-francuskog), a ova vuče svoje poreklo od oblika latinske reči divinare što znači proreći. Koren reči je divin što označava nešto povezano s Bogom ili bogom / bogovima, božje, božansko ili sveto.  Unos u Katoličkoj enciklopediji kaže da je divinacija traganje za znanjem o budućim ili skrivenim stvarima pomoću neadekvatnih sredstava, dopunjena nekom silom za koju se kroz prošlost govori da dolazi od bogova ili zlih duhova. Zbog toga reč divinacija ima zlokobno značenje. Divinacija je praktički stara kao i ljudska vrsta. Pronalazi se tokom svakog vremena iiu svakoj zemlji, među Egipćanima, Haldejcima, Hindusima, Rimljanima. Reči Cicerona su bile da nema nacije, bilo civilizovane ili varvarske, koja ne veruje da postoje znakovi budućnosti i osobe koje interpretiraju te znakove. Ciceron je podelio divinaciju na prirodnu i veštačku. Prirodna (nenaučenim, nepotkovanim) uključuje snove i proročanstva u kojima je onaj koji radi divinaciju pasivni subjekt inspiracije, a predviđanja dolaze od sile za koju se pretpostavlja da je tada i tamo unutar osobe. Veštačka (naučena, studirana) obuhvata svo proricanje iz znakova koje se mogunaći u prirodi ili načiniti čovečjom rukom. Ovde je onaj koji obavlja divinaciju aktivan, a divinacija dolazi kroz njegovu veštinu i opažanje. Religija ne beži od postojanja divinacije, isto tako poznavaocima nekih svetih knjiga je posve jasno da iste obiluju primerima divinacije. Velikoj većini savremenih naučnika se dogodi da  upotrebe termine pseudoznanosti, kojim se u cilju diskreditovanja, karakteriše većina tehnika i pomagala, a time posredno i ceo fenomen divinacije. Ono što naučnici ne žele videti jeste da je njihova struka upravo jedan njen oblik. Ako na trenutak prihvatimo podelu divinacije na prirodnu i veštačku kako je to napravio Ciceron, onda je posve očito da se nauka, uz retke izuzetke poput  Nikole Tesle, bavi veštačkom divinacijom. Nauka opažanjem i istraživanjem teži doći do određenih zaključaka o pravilnostima i njih potom opisuje matematičkim izrazima, laičkim rečnikom rečeno, želi se iz poznavanja prošlih i trenutnih događaja i pojava predvideti buduće ponašanje. A to pak nije ništa drugo nego divinacija.

(Matrix world)

O autoru