Intuicionizam

Posted On 04 Aug 2015
Comment: Off

Henri Bergson, čuveni filosof koji je postao poznat po zasnivanju filosofskog pravca pod imenom intuicionizam, pokušao je objasniti šta je to intuicija. Na to je bio podstaknut shvatanjem da se svet oko nas i u nama ne može objasniti pukim intelektom, pozitivistički, već samo uz pomoć intuicije koja povezuje intelekt i instinkt. Kako objasniti uvide i spoznaje koji su ljudima spasavali živote, spajali ih sa srodnim dušama, donosili im nebrojena blaga i činili da izbegnu negativne događaje. Samo neko ko je osetio trenutak u kome je unapred znao šta će se dogoditi i u skladu sa tim znanjem delovao, može razumeti intuiciju. Na svu sreću, svi na ovom svetu su bar jednom to doživeli. Sedamdeset godina posle smrti čuvenog filosofa Bergsona, koji je potvrdio nezvanične teorije da svaka prava i istinska filosofija na svom kraju odlazi u metafiziku i mistiku, intuicija je fenomen koji se sve više integriše u našu svakodnevicu i kom se prilazi gotovo naučno i egzaktno, u nastojanju da se on razvije, razume i praktično primeni. Osoba koja je svoje intuiciju razvila postaje kreativna i sposobna da prihvati kontrolu nad svojim životom. Ona zna da je kokreator sopstvene realnosti i sa radošću igra ovozemaljsku igru stvaranja i učenja, oslobođenja svih strahova i barijera.

O autoru