Inkonjukcija razmak planeta 150’: prilagodljivost, reorganizacija, napetost, pomanjkanje perspektive

Posted On 06 Nov 2019
Comment: Off

Inkonjunkcija (kvinkuns) grade dve planete na međusobnoj udaljenosti od 150° ili pet znakova.  U ovom aspektu znaci o kojima je reč nemaju nikakve međusobne veze. Nisu ni istog kvaliteta, niti pripadaju istom elementu, niti su i jedan i drugi istovremeno aktivni ili pasivni.
S obzirom da nemaju ništa zajedničko, puno je teže integrisati ove sile, tako da ovaj aspekt zahteva brojna prilagođavanja. Inkonjunkcija zahteva promenu stava, promenu modela navika i potrebu za prilagođavanjem u uslovima koje nagoveštavaju planete i kuće o kojima je reč. Često povezano sa zdravljem ili finansijama.
Inkonjunkcija je aspekt nervoze i iritacije. On tera osobu da preteruje u onim područjima života koje zahvataju planete u inkonjukciji.
To je nemiran i ambiciozan aspekt koji nikada ne odustaje.
Pozitivno usmeren nam može doneti nova, vredna iskustva.
Inkonjunkcija ima karakter Marsa, Merkura i Plutona – on je povezan s efektima koje stvara agresija.
Inkonjukcija pokazuje naš pokušaj izbegavanja društvenih obveza na taj način da istovremeno pokušavamo pomoći ili pružiti usluge ljudima. Na ovaj način se osoba pokušava otarasiti tereta podsvesne krivice zbog preterane pasivnosti ili agresivnosti u prošlosti.
Pritisak i napetost koju donosi inkonjukcija treba osloboditi, “isprazniti” pomoću razumevanja i kompromisa. Davanje i deljenje izgleda kao jedini put za rešavanje inkonjukcije. Nespremnost osobe na ovakvo rešenje može dovesti do tragičnih rezultata i vrlo teškog zdravstvenog stanja.
Ovaj aspekt je povezan sa pokušajima usavršavanja radnih procedura i metodologija, zdravlja i istovremenog napuštanja starih pravila i stvaranja novih. Takođe je povezan sa poslovnim stvarima i to na nivou firme, preduzeća, te situacija koje kao da su van ikakvog uticaja same osobe.
Nagle i iznenadne promene na polju posla ili zdravlja su česte. Strpljenje, promišljenost i posvećenost detaljima su potrebni da bi se ovaj negativni uticaj prevladao i okrenuo sebi u korist.
Kada mi u jesen čeznemo za proljećem, to je takođe kvinkunks. To je taj proces koji izaziva čežnju. Kada mi u svesti težimo nečemu, što još nije tu i sa svim osećanjima čekamo na to, dok se ne dogodi, i u tome možemo da uživamo, i to u nama izaziva ovaj aspekt.
To su svesni postupci, kojima se nekuda teži. To je duga rastegnuta težnja, pružanje i čežnja svesti po nepoznatim putevima, čekanje na nešto. To nije samo osećanje nego i misaoni proces, koji teži dolasku do nekog rezultata. Tek kada se iz takvog aspekta opredeli za neki određeni cilj, to postaje faktor koji izgrađuje volju.
Dok razmišljamo pokušavamo doći do odluke, a da bismo se odlučili moramo temeljno proučiti različite procese saznavanja uz iskustvo.
U ovom smislu kvinkunks je aspekt kojim se gradi volja i s toga je on jedan važan aspekt, jer je izgradnja volje jedan vrlo bitan postupak; on čini čoveka jakim. To je takođe i jedan saturnijanski aspekt. Često se moramo odreći raznih mogućnosti, o kojima smo razmišljali, da bismo koncentrisali svoje snage na jedan cilj.
Oba aspekta (inkonjukcija ili kvinkunks i semisekstil ili polusekstil) deluju iz sloja čistih instikata pa sve do najviših duhovnih događanja.
Ljudi sa inkonjukcijom ili kvinkunksom u svim stvarima tragaju za kauzalitetom, odnosno odnosom među pojavama od kojih je jedna uzrok i nužan uslov za nastanak druge kao posledice,  i uzrocima, traže spoznaju, pravac i smisao razvoja. Tako nastaje proces razvoja, koji može transformisati čitavu ličnost.
Ovaj aspekt utiče direktno na našu svest. Svest je jedan mnogo širi pojam nego mišljenje, gradi se iz obrade svih spoznaja, tu pripadaju misaoni procesi kao i čulno opažanje, osećaji i osećanja, koji bude intuiciju i dodaju svesti unutrašnje znanje. Ovi aspekti nas čine percipilnim i spremnim za preuzimanje novih misli.

Oba aspekta imaju naročito značenje u razvojnoj psihologiji, jer su oni primarna svesna mesta sa kojih se upravlja, u kojima se zbiva intenzivan proces učenja. Učenje se stoga naziva i: postizanje izgradnje volje i sposobnosti odlučivanja. Mogućnost odlučivanja je mnogostruko data kod ovih aspekata. U suštini, radi se o aktu svesti o sebi: prouzrokovati duhovno razjašnjenje, steći saznanje, doneti odluku.

O autoru