astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Tarot proricanje sa 3 karte

Postoji puno poznatih načina otvaranja tarot karata. Jedno od poznatijih je

Proricanje sa dve kocke

Ovo proricanje se radi jednom mesečno, kada je mesec pun. Potrebno je da spremite dve kocke i jedan beli krug od papira.