Tarot proricanje sa 3 karte

Postoji puno poznatih načina otvaranja tarot karata. Jedno od poznatijih je… >>>>

Proricanje sa dve kocke

Ovo proricanje se radi jednom mesečno, kada je mesec pun. Potrebno je da spremite dve kocke i jedan beli krug od papira.… >>>>