Značenje brojeva u snovima

Posted On 12 Aug 2013
Comment: Off

Brojevi u snovima imaju isto značenje kao i objašnjenja koja se koriste u numerologiji. Broj u snu također ukazuje na neku značajnu godinu u životu onoga koji sanja.Ovdje su pokazane osnove za tumačenje brojeva.

Broj jedan

Broj 1 je muški broj i simbolizira muški princip. On pokazuje zahtjev za razvijanje individualnosti i kreativnosti ili ukazuje na sebičnost onog koji sanja u odnosu na predmet sna.

Broj dva

Ženski broj ukazuje na ravnotežu, dijeljenje, davanje i uzimanje, dvostrana komunikacija. Broj dva je vrlo važan. On je na neki način simboličan i predskazateljski. Ukazuje na neku zajednicu. Na primjer, broj dva se odnosi i na vjenčanje, blizance, itd.. Sanjanje ovog broja nije dovoljno da onaj koji sanja samog sebe smatra medijem, ali je vrlo dobar pokazatelj, predznak.

Broj tri

Ovaj broj uvijek ima veze s nekim davanjem, predavanjem, zaklinjanjem i nekom obavezom. On se odnosi na um, tijelo i duh i zahtjeva se da se osoba koja sanja obaveže umom, tijelom i duhom da usavrši sebe u pravcu koji je iniciran u snu. Broj 3 se obično javlja u snovima ili kod osoba koje su zatvorile svoje srce prema drugim ljudima. Obično ukazuje na nedostatak predavanja, davanja. Trokut ili priramida također simboliziraju predavanje i podređivanje.

Broj četiri

Ovaj broj simbolizira ograničenje. Kutija ili kvadrat također znače ograničenost, neku zatvorenost i krutost.

Broj pet

Još jedan muški broj. Simbolizira senzualnost i seksualnost 0,5 čula i karmu.

Broj šest

Još jedan ženski znak. On simbolizira vjeru, ponos, ljubav, praštanje i suosjećanje.

Broj sedam

Ovaj broj uvijek ukazuje na duhovno prosvjetljenje. Povezan je sa sedmom čakrom.

Broj osam

Ovaj broj je simbol perfektne ravnoteže i on simbolizira razvoj, ekspanziju kroz ravnotežu. Također, on se u snovima pojavljuje i kao kružni sustav.

Broj devet

Ovaj broj nije uobičajen u snovima i ukazuje da je onaj koji sanja duhovno izuzetno razvijen ili natprosječno bogat duhom. Sanjanje ovog broja znači da onaj koji sanja prati svoj životni put ili da pravilno slijediti duhovni put. Osobe kojima broj 9 predstavlja osobni broj ili koji sanjaju ovaj broj, smatrat potpuno prirodnim da sami neprekidno uče i proučavaju duhovne stvari.

Nula

Ovo je savršen simbol, bez početka i kraja. On simbolizira Boga i ideale.

Broj deset

Simbolizira završavanje, zaokružavanje, zbroj, konačnost i zajednicu.

O autoru

Slični postovi