astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Relation karmique

La position du Noeud Nord (Rahu) et le Noeud Sud (Ketu) montre comment la relation karmique une personne aura un niveau romantique. Si Rahu d’un homme (Noeud Nord) est le soleil des femmes, cela indique que la qualité des femmes à être amplifié, ce qui n’est pas bon, parce... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Karmički odnos u sinastriji

Položaj Sjevernog čvora (Rahu) i Južnog čvora (Ketu) pokazuje kakv karmički odnos će osoba imati na romantičnom planu. Ukoliko se u sinastriji muškarčev Rahu (Sjeverni čvor) nalazi na ženskom Suncu, onda to ukazuje da će kvaliteti ženske osobe biti pojačani, što nije dobro, jer Sunce ... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

L’influence de la numéro 3 dans la numérologie védique

Dans indienne nombre de numérologie 3 est gouverné par Jupiter, la planète qui joue le rôle le plus important dans l’astrologie et la numérologie dans tous les systèmes. Ce fut le début de ce qu’on peut appeler l’une des principales lignes de force qui traverse tous ... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Utjecaj broja 3 u vedskoj numerologiji

U indijskoj numerologiji brojem 3 vlada Jupiter, planeta koji igra najvažniju ulogu u astrologiji I u svim sustavima numerologije. To je početak onoga što se može nazvati jednom od glavne linije snage koja protječe kroz sve brojeve. Osobe s brojem 3 su izrazito ambiciozne, oni nikada ... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Transit Lune-Uranus: effondrement émotionnel et déconnexion

Transit Uranus carré ou en opposition à la Lune apporte la tension émotionnelle qui peut perturber nos vies, et indique également un changement de vieux modèles. La Lune est liée aux problèmes de l’émotion et de sentir la façon dont vous réagissez instinctivement à d’autre... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Tranzit Mjesec-Uran: emocionalni slom i odspajanje

Kvadrat ili opozicija tranzitnog Urana s Mjesecom donosi emocionalnu napetost koja može poremetiti naš život, a ujedno ukazuje na promjenu starih obrazaca. Mjesec je vezan za pitanja emocija i osjećaja način na koji instinktivno reagiramo na druge. Frustracija s ‘postojećim odno... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Signification règle rétrograde de la maison 7,

Lorsque le maître de la maison 7, rétrograde, la personne va avoir un partenaire qui n’est pas ouvert à leurs sentiments. Cet indice fait la difficulté qui apporte la discussion et le problème de la relation. Ces personnes n’ont tout simplement pas révéler leur vraie natur... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Značenje retrogradnog vladara 7.kuće

Kad je vladar 7. kuće retrogradan, osoba će imati partnera koji nije otvoren u svojim osjećajima. Ovo je pokazetelj poteškoća koji donosi rasprave i problem u odnosu. Ove osobe jednostavno ne otkrivaju svoju pravu prirodu ili obično imaju loše životno iskustvo koje ih blokira u otvore... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

L’influence de la numéro 4 dans la numérologie védique

Dans le numéro de numeorologiji Indien 4 est associé au Noeud Rahus Nord et est considérée comme étant très importante. Les personnes touchées par cette question sont très tolérants, calme et avoir de la patience. Par nature modeste, déplacer chaque simple, sérieux et leur est diploma... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Utjecaj broja 4 u vedskoj numerologiji

U indijskoj numeorologiji broj 4 se vezuje za Sjeverni čvor Rahu i smatra se vrlo važnim. Osobe pod utjecajem ovog broja su vrlo tolerantne, smirene i imaju veliko strpljenje. Po prirodi su skromni, jednostavni, ozbiljni i svaki njihov potez je diplomatski. Općenito, ove osobe na zdra... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Compatibilité d’amour

La connexion entre l’Ascendant, la Lune et le Soleil le même signe ou dans l’opposition entre l’Ascendant, la Lune et le Soleil tirera deux personnes par un intérêt et d’affection commune. Rapport Destiny dans le Noeud Nord (Rahu) et le Noeud Sud. Nœuds attiren... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Ljubavna kompatibilnost

Veza između Ascendenta, Mjeseca i Sunca istom znaku ili u opoziciji između Ascendenta, Mjeseca i Sunca privući će dvoje ljudi kroz zajednički interes i naklonost. Sudbinski odnos prikazan je Sjevernim čvorom (Rahu) i Južnim čvorom. Čvorovi privlače dvije osobe na karmički način ukolik... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Uticaj broja 4 u vedskoj numerologiji

U indijskoj numeorologiji broj 4 se vezuje za Severni čvor Rahu i smatra se veoma važnim. Osobe pod uticajem ovog broja su veoma tolerantne, smirene i imaju veliko strpljenje. Po prirodi su skromni, jednostavni, ozbiljni i svaki njihov potez je diplomatski. Uopšteno, ove osobe na zdra... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Značenje retrogradnog vladara 7.kuće

Kad je vladar 7. kuće retrogradan, osoba će imati partnera koji nije otvoren u svojim osećajima. Ovo je pokazetelj poteškoća koji donosi rasprave i problem u odnosu. Ove osobe jednostavno ne otkrivaju svoju pravu prirodu ili obično imaju loše životno iskustvo koje ih blokira u otvoren... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Tranzit Mesec-Uran: emocionalni slom i raskid veze

Kvadrat ili opozicija tranzitnog Urana sa Mesecom donosi emocionalnu napetost koja može poremetiti naš život, a ujedno ukazuje na promenu starih obrazaca. Mesec je vezan za pitanja emocija i osećaja način na koji instinktivno reagujemo na druge. Frustracija s’ postojećim odnosom može ... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Uticaj broja 3 u vedskoj numerologiji

U indijskoj numerologiji brojem 3 vlada Jupiter, planeta koji igra najvažniju ulogu u astrologiji I u svim sistemima numerologije. To je početak onoga što se može nazvati jednom od glavne linije snage koja protiče kroz sve brojeve. Osobe sa brojem 3 su izrazito ambiciozne, oni nikada ... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014

Karmički odnos u sinastriji

Položaj Severnog čvora(Rahu) i Južnog čvora (Ketu) pokazuje kakv karmički odnos će osoba imati na romantičnom planu. Ukoliko se u sinastriji muškarčev Rahu (Severni čvor) nalazi na ženskom Suncu, onda to ukazuje  da će kvaliteti ženske osobe biti pojačani, što nije dobro, jer Sunce je... »»»»»
Posted On 16 Jul 2014