astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Od 8.7. do 1.8. Merkur će ići retrogradnim hodom

Posted On 03 jul 2019
Comment: Off

Kada se planete kreću retrogradno, uglavnom mnoge stvari idu pogrešnim putem ili su u stagnaciji, ali događa se da kod pojedinih osoba budu rešene neke stvari baš za vreme retrogradnog Merkura. Merkur će retrogradnim hodom da se kreće od 08.07. do 19.07. kroz Lava, a od 19. do 01.08. kroz Raka i posle nastavlja direktan hod kroz Raka, sve do 11.08 kada ponovo ulazi u Lava. Retrogradni Merkur je prividno kretanje Merkura unazad i ukazuje na opasnost od smanjene opreznosti kao i na moguće propuste i greške u postupcima i u razumevanju. Merkur se u astrologiji povezuje sa komunikacijom i informacijama, sa percepcijom, sa razmišljanjem i rasuđivanjem, sa transportom i putovanjima, sa razmenom i trgovinom. Kada je Merkur retrogradan potrebno je biti na oprezu i treba se čuvati neprilika i problema. Retrogradni Merkur donosi opasnost od započinjanja aktivnosti i poslova bez adekvatne pripreme ili bez jasnog i preciznog ili realnog plana i odgovarajućeg razmatranja situacije što sa sobom nosi i rizik od javljanja prepreka, problema i neuspeha. Dodatan oprez je poželjan i prilikom kupovine nekretnina, automobila i vrednijih stvari a veći oprez je potreban takođe i prilikom transporta vrednijih stvari bilo prilikom njihove kupovine bilo prilikom njihovog premeštanja ili transporta, prilikom putovanja postoji izraženija opasnost od javljanja neprijatnih situacija takodje i za nesporazume u komunikaciji. Retrogradni Merkur može uticati negativno naročito na komunikaciju putem interneta, razgovore telefonom, bilo u smislu mogućeg javljanja tehničkih problema, smetnji ili prekida, bilo u smislu nesporazuma i pogrešnih tumačenja prilikom komunikacije. Merkur je u astrologiji snažno povezan i sa inteligencijom a retrogradnost Merkura se ogleda i u nedostatku kreativne inspiracije ili koncentracije prilikom obavljanja zahtevnijih intelektualnih ili kreativnih poslova. Kada je u pitanju edukacija retrogradni Merkur neretko donosi slabljenje kvaliteta saradnje među onima koji nastoje da udruženo steknu nova znanja. Kada je Merkur retrogradan i tračevi i dezinformacije lakše nastaju i dalje se lakše pretvaraju u još veće neistine i lakše i brže se šire. Kako izbeći ovakve loše strane retrogradnosti Merkura? Pre svega ne treba paničiti. Zatim, potrebno je da uz dodatan oprez na stvari gledate šire ili fleksibilnije. Fleksibilnost može biti od posebno velikog značaja jer se treba na pravi način prilagoditi datoj situaciji pošto Retrogradni Merkur je prividno kretanje Merkura unazad i ukazuje na izraženiju opasnost od smanjene opreznosti kao i na izraženiju opasnost od mogućih češćih ili značajnijih propusta i grešaka u postupcima kao i u razumevanju. Merkur se u astrologiji povezuje sa komunikacijom i informacijama, sa percepcijom, sa razmišljanjem i rasuđivanjem, sa transportom i putovanjima, sa razmenom i trgovinom, itd. Kada je Merkur retrogradan često je potrebno biti na dodatnom oprezu i treba se još bolje čuvati neprilika i problema. Retrogradni Merkur donosi izraženiju opasnost od započinjanja nekih aktivnosti ili nekih poslova bez adekvatne pripreme ili bez dovoljno jasnog i dovoljno preciznog ili dovoljno realnog plana i odgovarajućeg razmatranja situacije što sa sobom nosi i povećani rizik od javljanja prepreka, problema i neuspeha u pokušaju realizacije takvih zamisli i planova. Donosi i izraženiju opasnost od lakšeg upadanja u nekakve životne ”zamke” tako da je poželjno naročito kada je Merkur retrogradan biti na još većem, dodatnom oprezu i kada su u pitanju važni dogovori, pristanci, potpisivanje ugovora i sl. Dodatan oprez je poželjan i prilikom kupovine nekretnina, automobila i vrednijih stvari a veći oprez je potreban takođe i prilikom transporta vrednijih stvari bilo prilikom njihove kupovine bilo prilikom njihovog premeštanja ili npr. transporta zbog selidbe. Takođe, prilikom putovanja (a naročito prilikom dužih bilo privatnih bilo poslovnih putovanja) postoji izraženija opasnost od javljanja raznih neprijatnih situacija a takve neprijatnosti često mogu biti vezane upravo za javljanje kvara prevoznog sredstva ali neretko i za lakše javljanje najrazličitijih nesporazuma u komunikaciji među ljudima koji putuju. Retrogradni Merkur nije baš naklonjen nesmetanoj komunikaciji na daljinu
Kako je Merkur u astrologiji snažno povezan sa komunikacijom, retrogradni Merkur može uticati negativno naročito na komunikaciju na daljinu (komunikacija putem interneta, razgovor telefonom, itd) bilo u smislu mogućeg lakšeg javljanja raznih tehničkih problema (smetnji ili prekida prilikom takve komunikacije u najnezgodnijim trenucima), bilo u smislu lakšeg javljanja nesporazuma i raznih pogrešnih tumačenja prilikom komunikacije. Merkur je u astrologiji snažno povezan i sa inteligencijom a retrogradnost Merkura se ogleda i u izraženijoj opasnosti od mogućeg nedostatka kreativne inspiracije ili potrebne koncentracije naročito prilikom obavljanja nekih zahtevnijih intelektualnih ili kreativnih poslova. Kada je u pitanju edukacija retrogradni Merkur neretko donosi slabljenje kvaliteta saradnje i među onima koji inače najčešće nastoje da udruženo zajedničkim snagama steknu razna nova znanja. Kada je Merkur retrogradan i tračevi i dezinformacije mogu lakše nastajati i dalje se lakše pretvarati u još veće neistine i lakše i brže se dalje pročuti i širiti, neistine lakše mogu ”dobiti krila” tj. brže dolaziti do nas.

O autoru