astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

21.2. Merkur izlazi iz retrogradnog hoda

Posted On 19 феб 2021
Comment: Off

Sve negativno što smo doživljavali prethodnih dana u lošoj komunikaciji sa partnerom u ljubavi i nemogućnosti da ostvarimo napredak u poslu se konačno menja u pozitivnom smeru. Retrogradni Merkur je prividno kretanje Merkura unazad i ukazuje na izraženiju opasnost od smanjene opreznosti kao i na izraženiju opasnost od mogućih češćih ili značajnijih propusta i grešaka u postupcima kao i u razumevanju. Merkur se u astrologiji povezuje sa komunikacijom i informacijama, sa percepcijom, sa razmišljanjem i rasuđivanjem, sa transportom i putovanjima, sa razmenom i trgovinom, itd.
Kada je Merkur retrogradan često je potrebno biti na dodatnom oprezu i treba se još bolje čuvati neprilika i problema. Retrogradni Merkur donosi izraženiju opasnost kod započinjanja nekih aktivnosti ili nekih poslova bez adekvatne pripreme ili bez dovoljno jasnog i dovoljno preciznog ili dovoljno realnog plana i odgovarajućeg razmatranja situacije što sa sobom nosi i povećani rizik od javljanja prepreka, problema i neuspeha u pokušaju realizacije takvih zamisli i planova. Donosi i mogućnost lakšeg upadanja u nekakve životne „zamke“ tako da je poželjno naročito kada je Merkur retrogradan biti na još većem, dodatnom oprezu i kada su u pitanju važni dogovori, pristanci, potpisivanje ugovora i sl. Dodatan oprez je poželjan i prilikom kupovine nekretnina, automobila i vrednijih stvari a veći oprez je potreban takođe i prilikom transporta vrednijih stvari bilo prilikom njihove kupovine bilo prilikom njihovog premeštanja ili npr. transporta zbog selidbe. Takođe, prilikom putovanja (a naročito prilikom dužih bilo privatnih bilo poslovnih putovanja) postoji izraženija opasnost od javljanja raznih neprijatnih situacija a takve neprijatnosti često mogu biti vezane upravo za javljanje kvara prevoznog sredstva ali neretko i za lakše javljanje najrazličitijih nesporazuma u komunikaciji među ljudima koji putuju. Retrogradni Merkur nije baš naklonjen nesmetanoj komunikaciji na daljinu. Kako je Merkur u astrologiji snažno povezan sa komunikacijom, retrogradni Merkur može uticati negativno naročito na komunikaciju na daljinu (komunikacija putem interneta, razgovor telefonom, itd) bilo u smislu mogućeg lakšeg javljanja raznih tehničkih problema (smetnji ili prekida prilikom takve komunikacije u najnezgodnijim trenucima), bilo u smislu lakšeg javljanja nesporazuma i raznih pogrešnih tumačenja prilikom komunikacije. Merkur je u astrologiji snažno povezan i sa inteligencijom a retrogradnost Merkura se ogleda i u mogućem nedostatku kreativne inspiracije ili potrebne koncentracije prilikom obavljanja nekih zahtevnijih intelektualnih ili kreativnih poslova. Kada je u pitanju edukacija retrogradni Merkur neretko donosi slabljenje kvaliteta saradnje i među onima koji inače najčešće nastoje da udruženo zajedničkim snagama steknu razna nova znanja. Kada je Merkur retrogradan i tračevi i dezinformacije mogu lakše nastajati i dalje se lakše pretvarati u još veće neistine i lakše i brže se dalje pročuti i širiti, neistine lakše mogu „dobiti krila“ brže dolaziti do nas. Kako izbeći ovakve loše strane retrogradnosti Merkura kada je sve u astrologiji aspekt i sve olakšavajuće okolnosti su takodje aspektovane ili ne u horoskopu svakog od nas, neko uvek ima takve aspekte neko će biti zaštićen od panike, neko će na stvari gledati šire ili fleksibilnije. Neko će se na pravi način prilagoditi otežanoj situaciji imaće olakšavajuće okolnosti i popravne situacije kod propusta i grešaka, neko će pronaći način za ispravno shvatanje gde su greške ili propusti i pokušati na adekvatan način to ispraviti. Kod kreativnih intelektualnih poslova kao što je posao pisca ponekad može pomoći pravljenje određene pauze uz takvo promišljanje koje ne opterećuje suviše pa će se na taj način i kreativnost i nove ideje roditi, a onda retrogradni Merkur može čak doneti i znatno bolju produktivnost i to uglavnom onima koji ne paniče prilikom perioda nedostatka kreativnosti ili ideja već pokušaju da uz dovoljno staloženo i adekvatno sagledavanje problema dođu do rešenja za takvu situaciju preokrećući je u svoju korist.

O autoru