astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Zakon karme

Posted On 12 Sep 2013
Comment: Off

Karma je veliki zakon uzroka i posljedice od “akcije i reakcije”, koji kontrolira sudbinu svih živih bića. Ovaj veliki zakon funkcionira na principu da svaka izvršena akcija ima jednaku i suprotnu reakciju, koja izravno utječe na naše postojanje. Karma, kao vrijeme i gravitacija, je univerzalni princip i svatko je pogođen njenim utjecajem. Iako se zakon fizike odnosi samo na interakciju materijalnih predmeta, zakon karme, međutim, vrijedi za bilo koju radnju koju obavlja svaki pojedinac. Zakon materijalne prirode [karma] je suptilan našem razumijevanju. Zakon karme je da svaka akcija izvedena u životu stvara drugu reakciju, koja proizvodi novu kontra akciju. Tako se stvara beskrajni lanac akcija i reakcija, vezanih za svakog pojedinca, za njegova dobra ili loša djela. Ovo je način kako karma funkcionira.

O autoru