astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Zahtev ezoterijskog traganja

Posted On 12 Sep 2017
Comment: Off

Svaki istraživač ezoterije, astrolog, numerolog, tarot tumač, sebe kroz svoje aspekte u komunikaciji i ezoteriju iz svog životnog ugla predstavlja i prikazuje sagovorniku. Ljudi koriste različite izraze i reči. Ezoteristi su u suštini prevodioci jezika ezoterije na jezik sagovornika, i u zavisnosti od medjusobnih aspekata sa sagovornikom, će manje ili više da ostvare dobru komunikaciju, razumevanje i zadovoljstvo. Ezoterija i njeno istraživanje ljudske pojedinačne sudbine, zahteva sistematičnost i analitičnost, ali sve se svodi na medjusobni uticaj, odnosno na medjusobne aspekte planeta koje ima ezoteričar sa sagovornikom. Glavni motiv kontakta sa astrolozima, tarot tumačima i numerolozima, su ljudima raznorazne nedoumice i te nedoumice razrešavaju sa manje i više sagledavanja svojih aspekata. Što su veće nedoumice i zamršeniji aspekti ljudi imaju sve veću potrebu za raščlanjavanjem i boljim sagledavanjem okolnosti, tada im svaki razgovor sa astrologom, tarot tumačem, numerologom prija. To je slično nekoj imaginarnoj pozorišnoj predstavi u mraku, na koju se uperi jedan reflektor, taj reflektor koji osvetljava je astrolog, drugi reflektor je eventualno neki prijatelj, sestra, brat, majka, otac, ili drugi astrolog ili numerolog ili tarot tumač, što se sa više reflektora osvetli dramaturgija svog života, bolje se vide okolnosti i lakše je, onda se bolji zaključci donose, veća je korist i zadovoljstvo. Svaki razgovor prija ljudima u nedoumici i mi uvek radimo ezoterijskim astrološkim numerološkim i tarot tumačenjima, dobar i koristan posao. Izuzetno je korisno osvežavati znanje knjigama, jer se sve svodi na sistematično pretresanje aspekata natalnih i tranzitnih i njihovih životnih mnogobrojnih sinastrija sa osobama iz životnog okruženja. Posao ezoteričara je istraživački tragalački posao. U zavisnosti od aspekata sa sagovornikom i aspekata svakog u komunikaciji i relaciji natalnog i tranzitnog horoskopa, mi onda obavljamo onakvu komunikaciju kakvu je naš planetarni natal i tranzit definiše. Taj proces je totalna metafizika i opušteno treba voziti i plivati kroz more ezoterijskih istraživanja, koliko je tačno uopšte i taj zaključak izvesti, jer i sam taj proces nije uopšte ničiji izbor, nego isto ponovo i uvek aspekt, jer uvek je planetarni aspekt, ezoterijski izraz, to je ta metafizička zamka.

O autoru