astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Vedska prognoza za svetsku ekonomsku situaciju u 2015. godini

Sporije pokretne planete igraće važnu ulogu u oblikovanju svetskih događaja, kao i energične, brze planete poput Marsa. Saturn u 2015. godini može imati negativan uticaj koji neće biti dobar za svetsku ekonomiju. Takođe, uticaj Marsa od maja 2015. godine može imati tendenciju da doda nepovoljan podsticaj na određene situacije. Ovi uticaji se mogu u svetskoj ekonomiji nepovoljno ispoljiti nakon oktobra 2014. godine. Okolnosti u svetskoj ekonomiji zahtevaće veći fokus i preispitivanje prioriteta, kako bi se osigurala dobra strategija ka željenim investicijama. Aspekti koji će biti pogođeni negativnim planetarnim uticajima su: minerali i metali; usevi; izvori energije poput hidroelektrana, nafte i plina; komunikacijski sistemi; potresi; cunamiji; teritorijalni sporovi; industrije, preduzeća koja su vezana za zvuk. Neke zemlje ili regije mogu osetiti ove uticaje jače, dok će druge imati manje opterećenje. Zemlje okružene morima koje imaju energetske resurse, poput nafte ili plina, možda će morati da preduzmu veće mera opreza. Takođe, mnoge zemlje ili regije u sastavu Evropske Unije moraju sprovesti viši nivo pristupa u izazovima tokom tog vremenskog razdoblja. Uticaj Saturna će biti od presudne važnosti za vodstvo multinacionalnih korporacija i banki koje imaju dobro razvijenu strategiju.

O autoru

Slični postovi