astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Kuče iz mog sna

Posted On 26 May 2017
Comment: Off

Moj otac me mrzeo. Priča je duga. Plašila sam se mog oca. Moja majka je vodila rat za mene protiv moga oca. Jednog dana pojavio se moj očuh. Volela sam ga svim srcem od kad se pojavio u životu moje majke, do kraja i stalno. Bila sam na groblju dan pošto su mi javili da mi je očuh umro, ali skroz zbunjena veličinom groblja i prostranošću, gledala sam oko sebe ne znajući šta ću i kud ću i kako ću naći grob svoga očuha. Izgubljena skroz osvrćući se na sve strane ispred mene se pojavilo poznato kuče, strašno poznato kučence, samo što sam se gledajući ga, hipnotisano pitala odakle. Kučence me radosnim okicama pikiralo i mahalo repićem a onda se okrenulo i lako vrludavo zatrčkaralo, hipnotisano sam išla za njim izgubljena na groblju razmišljajući i razmišljajući odakle ga znam, i setila sam se, da, to kučence sam noć pred jutarnji odlazak na groblje sanjala. Kučence se u jednom polupokretu mom i obaziranju po groblju izgubilo i nestalo, tražeći ga i pitajući se zašto je nestalo i kako, kučence moga sna, zapazila sam svežu zemlju, puno cveća i natpis na grobu ispred mene, to je bilo ime mog očuha, njegova humka i grob.
Sloba

O autoru