astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Osnovna povezanost Kabale i Tarota

Posted On 24 Sep 2013
Comment: Off

Na hebrejskom riječ Kabala znači ” prijem ” . Drvo Života je simbol iz Kabale ( Qabala ) , nastavlja se na deset sfera ili energetskih centara , tzv . Sefirota ( brojeva ) :

1. Kether – vječno , duhovno savršenstvo

2. Chokmah – moć stvaranja , energije , mudrosti

3. Binah – razumijevanje , realizacija

4. Keseda – moć rasta i stabilnost

5. Geburah – kretanje i mijenjanje , moć uništavanja

6. Tiphareth – svijest i sklad , ravnoteža na sredini , ljepota

7. Netsi – kreativnost i anarhija , osjetljivost

8. Hod – intelekt i logika , Struktura ( Mekcur )

9. Yesod – razmišljanje i mašta ( Mjesec i voda )

10. Malkuth – korijen , podsvijest

Za tarot , Drvo života je jedinstvena osnova na kojoj se cijeli sustav nalazi . U Velikoj Arkani 22 karte predstavljaju 22 staze koje povezuju deset sfera Drveta , deset sfera koje su osnovi za broj karata . Porijeklo Tarota i pripadajuće tumačenje nije točno utvrđeno . Međutim , postoji mišljenje da Tarot proizlazi upravo iz židovskog misticizma . Kabala ima korijene koji datiraju od trećeg do šetog stoljeća . U tom razdoblju anonimnosti je napisana knjiga pod nazivom ” Knjiga postanka ” , au sebi je sadržavala meditaciju temelju dvadeset dva slova hebrejskog alfabeta . Tijekom dvanaestog i trinaestog stoljeća prije Krista , napisana je knjiga ” Sjaj ” koja je u velikoj mjeri doprinijela idejama i konceptima suvremene Kabale . Jedna od glavnih principa Kabale je da se svemir sastoji od četiri svijeta . Ova četiri svijeta su stvorena tako da najviši svijet pripada Bogu , a najniži svijet pripada čovjeku . Ova četiri svijeta sastoje se od emanacija koje se zovu Sefiroti . Četiri svijeta su odvojena u deset sefirota . Jedina razlika je energija povezana s njima . Ta energija je definirana od strane svijeta koja boravi u Sefirot . Vizualna pomagala su izgrađena od sefirota . Fokus meditacije sada je na tim geometrijskim strukturama , popularnije nazvano , Drvo života . Ono se sastojalo od deset sefirota povezanih s dvadeset i dvije staze koje odgovaraju svakom od dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta . Imajući ovo u vidu , korelacija kroz Drvo života i tarot karte ovdje se formira . Prva korelacija je između četiri svijeta Kabale i četiri Asa u Tarotu . Sljedeća korelacija koja može biti formirana je između deset sefirota i Male Arkane , koja je numerirana od Asa do desetke . Konačni odnos koji može biti formiran je između dvadeset i dvije karte u Maloj Arkani , dvadeset i dvije putanje i dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta .

O autoru